Liujiawan-marĝardeno por kolekti markreskaĵojn etendiĝas meze laŭ la suda sekcio de la marbordo, je 12-kilometroj distance de la urbocentro. Ĝi areas 5,15 kvadratajn kilometrojn, kaj posedas pli ol 5-kilometran marbordan linion. Kiam malflusas, aperas 1,3 dekmil-mua intertajda zono kun abundaj konkuloj, kraboj kaj aliaj maraj estaĵoj. Markolektantoj ĝoje prenas marajn estaĵojn sur la intertajda zono kaj riĉrikoltas je abundaj konkuloj. Pro tio ĝi kroniĝas kiel "plej granda marĝardeno de Ĉinio." Oktobre en ora aŭtuno estas favora sezono por kolekti markreskaĵojn. En Liujiawan-marĝardeno svarmas turistoj el diversaj lokoj, ili amasiĝas tie por ferii en la festivalo kaj kolekti markreskaĵojn. La festivalo kunigas plezurigon, feriadon, sanigadon, folklor-prezentadon kaj kolektadon de markreskaĵoj. La festivalo evidentigas ankaŭ la karakterizatan kulturon kaj lokajn morojn. Estro de la Administrantaro de Liujiawan-marĝardeno sub Donggang-distrikto de Rizhao sinjoro Qin Xuyan konigis la aranĝon de la marĝardeno:

"La urbo Rizhao estas fontejo de orienta kulturo enhavanta Longshan-kulturon. Antikvece la apudmaraj orientanoj jam kreis la brilan sunan kulturon. La indiĝenoj adoris la sunon kaj starigis terason por kulti la sunon. Tial en la marĝardeno ni konstruis 5 sunajn turojn por plene montri la pratempan civilizacion en Rizhao."

En Liujiawan-marĝardeno estas 5 sunaj turoj el vitro. Ili estas piramidaj kaj uzataj respektive por muzeo pri fiŝistaj moroj; muzeo de specimenoj pri maraj estaĵoj, templo de la maraj dioj kaj te-trinkejo por turistoj. Restas unu vitra piramido por esti oficeja domo de Administrantaro de Liujiawan-marĝardeno. En la muzeo pri fiŝistaj moroj oni vidas scenon pri ĉiutaga vivo en fiŝista korteto. Reaperas la aktualeco de la vilaĝo Liujiawan en la tempo de la 50-aj ĝis la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento. Turistoj povas koni tiutempan fiŝistan vivon kaj divide ĝui la ĝojon de fiŝistoj revenintaj kun plenŝarĝita fiŝŝipo