Esperanto denove ĉefrolis en publika kataluna televido TV-3. Kataluno Carles kaj kroatino Kaja konatiĝis en esperanta kongreso en Budapeŝto. Ambaŭ ludas muzikon kaj nun loĝas en Mataró. Ili parolas pri lingvoj kaj muziko, kaj kompreneble ili kuiradas en programo Karakia. En tiu programo eksterlandanoj loĝantaj en Katalunio kuiradas dum parolas pri sia kulturo kaj nuna vivo en nia lando.
Spektu la filmon en mia eksteripernitia blogo:
enesperantujo.blogspot.com.es/2013/05/ovoj-lakto-faruno-kaj-socia-revolucio.html