Jen eblo vochdoni por Esperantic Studies Foundation (ESF), subtenanto de multaj projektoj ene de Espertantio, inter ili funkciiganto de edukado.net kaj lernu.net, financanto de la traduko de Referenckadro kaj multaj aliaj.

Reddit, retejo simila al Digg kaj Klaku.net, organizis bonfaran agadon che

blog.reddit.com/2007/12/collaboration-of-geeks-stick-figure.html.

Por vochdoni al ESF bv. iri al wired.reddit.com/redditxkcd/?s=new

kaj premi la verdan sagon unufoje.

La afero decidighos ankorau hodiau, do necesas esti fulmrapida en vochdonado kaj pluinformado. Amike, Bea