Kian vi preferas?

Kial?

Mi preferas OGG, sed kiu scias kiel elparoli tiun en esperanta frazo?

Mi preferas ke oni diru ogogo. Ankaŭ eblas oggo (kun paŭzeto aŭ duoble longa konsonato). Ogogon mi plej ŝatas pro tio ke oni povus aldoni -ig- al ĝi por priparoli la enkodigon de muziko en ĝi. Mi ogogigis la KD-on.