Mi nomiĝas Denizo kaj mi loĝas en Danio, mi estas dano. Mi havas 24 jarojn kaj mi nuntempe studas komunikadon kaj ekonomion en dana universitato. Dum aprilo-majo-junio mi skribadas mian bakalaŭran projekton. Mi eklernis esperanton komence de septembro 2005.

Mi multe ŝatas la lingvo ĉar; ĝi estas ŝlosilo por lingva demokratio, ĝi estas belega kaj interesega lingvo, ĝi kunigas la homojn kaj la popolojn, kaj ĝi estas fortega komunikilo por homa disvolviĝo.

Amikoj
Mi havas multajn geamikojn enlande kaj eksterlande pere de esperanto, mi korespondas kun ili per poŝtadreso kaj retpoŝtadreso. Mi havas geamikojn el diversaj partoj de la mondo, interalie de Svedujo, Italujo, Germanujo, Usono, Francujo, Polujo,  Nederlando kaj Hungarujo.

DEJO
Mi estas estrarano de la Dana Esperantista Junulara Organizo (DEJO). Mi iomete laboras favore de esperanto en Danujo, por ke esperanto estu uzata, konata, kaj agnoskata kaj por ke la esperanto-movado kresku pli enlande kaj eksterlande.

Ĉiuj viaj mesaĝoj kaj leteroj estos bonvenaj.