Ĉu vi havas proponon?

Radikojn utilajn: Pet, vetur, gast, ig, anto. POVOGO?