De la koro vi trovos floron se de la kanzonoj vi serĉu iun amikon.La vanaj diraĵoj ankaŭ multas ke:forlasu vian ŝaton.Kun mia suspiro la kanzonoj restas brilantaj de via florvizaĝo,se via najtingalo vaniĝu,la muzikilo ekprotestas de via flora ĝardeno ,Kun mia kanto unuiĝante,akordu al mia muzikilo,vi estas jam prezenton elmontranta.En la elmontro ankaŭ mia diraĵo multas ho mia animo Esperanto! pri batiĝo,la kriegoj jam mankas pro la ŝiriĝoj de vunditaj gorĝoj,la buŝoj fermitas pro mortiĝadoj de viaj najtingaloj .Sen okulo mi jam vidis en mia spegulo ke vi similas al florejo.Se vi estu mia luno aŭ restu mia suno mia jam fermigita okulo estas al vi,kun ĉibrulardigita vizaĝo ankaŭ en vi estas mi,mia parole.de miaj neniigitaj floroj miaj multaj velkitaj fajreroj de la cindro estas en vi,el mia ĉipikumita cindro,aperu,malkaŝe ankaŭ vi brilos.Mi laciĝis pro la ploro ne restu kaŝita en la sino de la cindro.Parolon mi havas pri la tulipoj en la certa flortempo de la ĝardenoj.Mia okulo estas al la najtingalo en la malkaŝa angulo de via florejo,se mia suspiro levu la kapon vi ludos kun fajreroj kiuj eliĝas de la cindro.Se mia kapo ankaŭ balaste batiĝu ,mi ne forlasos vin,la parolregulon.Suspiron mi havas pri brulstato de cindron vidantaj najtingaloj,via kanzono estas tre malkaŝa de mia kaŝa imago.En la nigriĝinta okulo ne restu kaŝa,elmontru la floron,vi estas vidata.Se mia suspiro unuiĝu kun nuboj,kaj kun la okulo elmontranta,kun eliĝanta animo fluantaj diraĵoj estos kuniĝantaj kaj la cindron forigantaj de mia vizaĝo.De la bastono ne fuĝanta najtingalo de mia kanto havas lokon en florejo , se tiu florejo restu en torento kaj torento restu stagna,vi ankaŭ timos en mia spegulo.ĉitiel en la vojo de la fuĝo se la kanzono serĉu helpon de la vento , mia suspiro,ŝirmilo kontraŭ la balasto,se havu helpecon al la ploro ,en la flugiĝo se mia fajrero eliĝu de la cindro kaj mia cindro foriĝu ankaŭ de la torento ,kun mia animo vi restas amiko de la najtingalo en muzikilo kiu elmontras vian floron. -Kiel la lupo sciu ke la mulo estas multekosta,vendu kaj forlasu prizorgadon. -se la estro de via regiono ne multekostiĝu,pro sia diraĵo pri via lupo. -nia estro mem aĉetante la mulon aĉetendas ankaŭ vian ĉevalon. -mian ĉevalidon se mi ne povu zorgi jam kio restendas al mi? -kial vi diris:la estro ne multekostiĝu?la estro certe ne vendendas. -Se ankaŭ ne vendiĝu kiu povas diri ke ho estro!manĝiĝu per la lupo de la regiono? -Se via mulo ne vendiĝu ,manĝiĝos,aŭ perdiĝos,estiĝante ne trovebla. -Pri ĝia vendiĝo kioj diriĝos ne dependeblaj al vi? -En la dormiĝo de la tribo kiu foririgu beston,tiu ankaŭ estos tion vendanto al fremdulo. -la vendanton de la mulo se vi trovendos,vi restos mirkonsternita al la spegulo. -kio povas esti la paroloj de tiuj kiuj de inter ili la haro ne estas pasebla? -Iliaj sangaj diraĵoj sen hare mem diriĝas de iliaj vundoj. -La vundo parolante kun vundo ne diru ion pri Esperanto. -Kiam al ŝirita vundo aliĝas bruleto ne diru pri pasenda haro. -Mia supoze en diraĵo de tiu lingvo sango parolas kun sango kaj animo kun animo. -al miaj daŭraj enuoj kutimiĝante la sango sen animo ankaŭ estas kun sango 3