-Vi forlasendas la Esperantosciendan lingvon kiu havas sian ĝojon.-Se mia enuega okulo lavante sin ne komencu boliĝpovan vojon.-Por paroli tialingve kun vi kiu ekzistas ke povu veni ĝemante havante vian konon?-Venonte por vidi mian vunditan kapon,tiu kiu boros ankaŭ la monton kaj la ŝtonon.-Kiun diraĵon li havas,kiel li parolos kutimiĝante al tiu lingvo?prezentu tiun ĝemanton!-Sian meman animon al kriegoj ankaŭ kunigos,aŭdu kaj sciu Esperanton!-Se lia kutimiĝo estu najtingala diraĵo,pri kiuj floroj li parolos ke kun najtingalo kuniĝos?-Se viaj cindroj restu kiuj jam plenigas mian okulon,kun mia brula ardo kutimiĝos.-Se ne tretadu senbranĉigante viajn florojn nia frenezulo kiu postulas vian humilon.-Ne estos prohibita nia lingvo kiu de niaj ardoj produktis apogilon.-Kies blindaj okuloj estas bastono al la parolvojo de tiuj frenezuloj?-Batalante kontraŭ sciantoj de tiu lingvo via mallonga bastono ne atingas al iliaj okuloj.-Nia balasto jam atingas al viaj okuloj,vian kapon ankaŭ vundigendas ni.-Kun eksplodanta diraĵo en nia animo al kriegadoj restendas ni.-Viajn okulojn la sango okupos se la cindro laviĝu kaj falu la teron.-Favordiru ke via suspiro jam faligis al nubo vian ŝutiĝite direndan veron.-De viaj okuloj elŝutendaj paroloj estas via animo aŭ tiu lingvo?la lingvo de vi hometo.-Estas tio kio restante en niaj fermiĝitaj okuloj ankaŭ,estiĝas via enuego.-Se sange ardigi estu jam respektata en via tiun lingvon lavanta parolo.-La parolvojo restu ploriĝo de la animo en mia okulo,jen ĝia vian cindron foriga rolo.-Se viaj muzikiloj restu,eblos ankaŭ viaj kantoj pri ekzistosigno.-Favordiru ke de via malvastaĵo ne malpliiĝu via rezigno.-Kio estas la kanto de senmuzikila frenezulo el la diraĵo de sia vundita buŝo?-Mia diraĵo estas en forlasiĝo de via mano,se mia senvasteca gorĝo eskapu de via mana puŝo.-Se forlasiĝu via gorĝo,vi komencendas tiulingvajn kantojn.-Miajn memajn diraĵojn ŝatante per muzikilo pri miaj enuegoj mi volas fari ĉantojn.-Kiun direndan aferon vi havas se vian gorĝon puŝu la tranĉiloj?-Miaj kriegoj ankaŭ restos en mi mem,miaj brakoj ĉirkaŭprenos mian sinon je la finoj.-Viaj brakoj restu sur via sino ke jam la tranĉilo ne venu proksimen.-Ne estiĝu tiel ke de viaj ludoj viaj ungegoj koliziu al mia gorĝo kiam ludo per tranĉilo ne atingas finen.-Se vi ludu kun fremda lingvo via gorĝo kolizios al la tranĉilo.-Mia parolo pri apartiĝi de vi fremduloj jam diriĝos al la tranĉilo.-Restu en nia vilaĝo estu nia mema najtingalo forlasu la fremdulojn.-En miaj florejestantaj paroloj mi ŝatas de vi apartajn fremdajn amikendulojn.-Pasintjare vi manĝis iun tiulingvan figon,jam nune ankaŭ via stomako doloru.-Kaŝe en via nescieco ĉijare mi manĝis ankaŭ ĝian duan figon eĉ se vi ploru.-Kial tiu frukto estas figo por vi ho frenezulo de la frenezuloj?-Videbleco de mia blinda okulo ne timas pro viaj pikoj,videndas vian ĉenon,jen miaj okuloj.-Se vi diru figo,per la ĉeno vundiĝos via okulo ankaŭ via kapo.-En via ĉenekonfliktanta peno,la figo certe restos en mia stomako.-Ne diru la nomon de tiu frukto figo,ke ni donu al vi tion ankaŭ pomon.-Vian ĉenon forigu ĉibridon ankaŭ ne fermnodigu al mia gorĝo se vi proponas bonon.-El vi tiulingvanoj,iu estu,kun oleo,melonon manĝanta,kiam via serpento,manĝas menton.-Melono restu en via memoro,dirante vialingve ĝian nomon.-Ba! ĝia nomo tiulingve estiĝas melono,kio estiĝas?akvomelono?hej! mi vidu ke vi jam estiĝis muta,sputo al viaj vangoj ĉi tiel faras bono,nia ĉifrukto jam ne estiĝu figo,se la ĉeno ankaŭ restu en via memoro.-Favordiru ke pro ĉiparoloj via animo ĝeniĝos en la scienco de via memora kono.-Kie estas tiulingva sireno ke vi diru supreniru kaj plugu la neĝon de la tegmento?-Se la neĝo jam plugiĝu ŝi scios ankoraŭ ke ŝia seksamiko estos unu homo,ne grego el tento.-Kiu vidos tiulingvan sirenon kiu plugos la tegmenton?neniu el ni vidos ŝin je gvato.-Viaj kaŝe ĵetendaj batastoj multas kiuj ŝmiras al la tegmento tion kio fluos de ŝia kapo.-Malsupren venante de la tegmento ŝi ne koliziiĝu al io meme falante ne forpeliĝu.-Via balasto ne atingu al ŝia kapo,ŝi fuĝante ŝia brako meme apartiĝante de la korpo ne eliĝu.-En ŝia fuĝtempo kiu koliziigos ŝian brakon al la fermita vojo?-Tiu kiu sian serpon ankaŭ atingigis al ŝia bastone batita brako por tiel diri jen hojo!
16