De la vilaĝo min ne forpelu,lasu min por sidiĝi,ne batu! ho Gazenfer! starante ĉe mia surkapo ne tordu viajn lipharojn Gazenfer! kiam la bastono restas en via mano sidiĝu jam ne staru!se Esperanto estu mia lingvo ĝi estos,ne eblos ke ĝi ne estu ,kaj kiam eblu esti,ne velkiĝos ankaŭ la vizaĝo de viaj ĉitie restitaj floroj.Kiel koncernas al vi? povinte lerni tiun lingvon ,mi estos tiu lingvano,videblajn,ne velkeblajn florojn havas tio en ĉiu ajn jaroj,sed la balasto kiu estas batenda al la kapo en la florejo ne povas esti bonfigura,se mia koro estu ĉeffloro de ĝia florejo kiun enuon mi havas? estante parolamiko de la najtingalo mi havas patrion.Lasu min por ekstari,ne batu,sidiĝu,mi montros ankaŭ ĝian alfabeton,ĝian fluton ankaŭ kiam mia meme ŝatata kanzono estiĝu parolo,jam sen fluto ankaŭ Gazenfer! mi povas diri,lasu ke mi diru jam,kun mia mema suspiro plilaŭtiĝis ĝia kanzono,jam eliĝis de la animo,restas ankaŭ en laŭtiĝanta diraĵo kiam en eliĝenda sango puŝiĝas.Forlasu la balaston!via bastono ankaŭ estas rompita ,ne atingeblas al la kapo,se vi volu ke balasto ankaŭ kutimiĝu al rompiĝo de la kapo,tio ne atingas.La malsekiĝo de miaj plorantaj okuloj Gazenfer! ne atingas al la balasto,miaj paroloj estos jam kaŝaj se Esperanto estu mia lingvo,nun havas malkaŝan vojon se miaj daŭraj suferoj traktu al viaj pikiloj.Al la vojo de Esperanto lasu min por rampi ,irenda mi estas,kiam mia difektita brako estiĝu piedo la vojon mi farendos ke estu animo.Se mi ne iru timante pri perdiĝo , mi estos freneza,la vilaĝo ankaŭ estas perdiĝebla en mi se mi estu restanta en ĉitiu regiono,kio restas el tiu lingvo en la animo se mi estiĝu rabita en via tribo?Tiu el vi kiu rompis mian piedon kion faros alie per sia bastono?Lasu mian spiron por kovriĝi kun sia brula varmegiĝo por iri,mia mema animo jam rampos kun sia branĉaro al la vojo de Esperanto,restendas en Esperanto ho Gazenfer!mia restanta nomo,en ĉitiu ĉenaro de via lingvo mia plia scio estas mensoga.La floro kreskos de tiu lingvo ankaŭ en la spiro de ĝia najtingalo,se ne,miaj multaj brulaj fajreroj ankaŭ kreskos en la kaĝo de la cindro.

1