Donderdag 02-10-2008

Zoals ik gisteren al aangaf, was mijn onderzoeksvraag niet helemaal ok. Als ik daarmee door was gegaan, was ik niet tot iets concreets gekomen. Het was steeds ook al moeilijk om goed te beginnen en dat heeft de hele tijd dus aan die vraag gelegen. Daarom heb ik de vraag SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) omschreven en meteen gemerkt dat het onderzoek op deze manier veel meer in zich heeft. Mijn stagebegeleider vond het zeker goed en na een paar aanpassingen zijn we tot een akkoord gekomen. Het is nu ook de bedoeling om een enquete te houden onder de werknemers, zodat ik dat ook mee kan nemen in het onderzoek.

Mijn boek is alleen nog niet binnen, dus ik hoop dat het er morgen is. Dan kan ik me houden aan de regels van een goed onderzoek en het zal me meteen helpen om het beter op te kunnen zetten. Waarschijnlijk kom ik ook op meer punten die ik bij het onderzoek kan betrekken, maar dat zien we hopelijk morgen wel..