Mi aperigas poemon kaj respondon el la ĉineska grupo. La grupoj en ipernity estas interesaj -- bedaŭrinde, ili estas iom kaŝitaj. Sed malkiel en blogo, oni povas interagi kun aliaj.
Mi amegas kunkrei.

Mi volus fariĝi pluvo
—laŭ ĉineska skemo Niannujiao
de Sam

vi diras ke
jam tuje
forvelkos via kor’
mi tre volus
fariĝi
pluv’ je ĝust-tempa hor’
mi akvumu
vian koron
kun ena dolor’
jen per mia
diligenta labor’

se mi vera pluvo
fariĝus onte
mi sen langvor’
disŝprucas sur
la teron
por vi kaj via flor’
por feliĉo
via en vivo
neniam plor’
okazu ĉe
vi mem mia trezor’


Teropeco al nubo
—laŭ ĉineska skemo Niannujiao
de Cindy

En pluvguto
enestas
jama, vivanta kor'.
En pluvguto
enestas
jama, vivporta flor'.
Mi tre volus
havi ambaŭ.
El strikta rigor'
mi rigardas
al via forvapor'.

Se vi, vera pluvo
volonte gutus
sur mia por'
mi fariĝus,
volonte,
onta, vivporta flor'
por flori al
vivtena, anta,
vivanta kor'.
Ĝustatempe
vi mem estas trezor'.

Niannujiao (ĉarma kantistino): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 11 versoj de 436, 436,445,46 / 654,436,454,46 silaboj, laŭ rimaranĝo xxa, xxa,xxa,xa (x = senrima)