Pro manko da aliĝintoj je sufiĉa kvanto, ĉi jare ne okazos nian Someran Esperanto-Tendaro.
Ni atendos vin venontjare!