Kiel la ĉino vivanta en la centra Ĉinio mi sentas la klimaton varmiĝanta jaron post jaroj, ke malaperis longaj glaciaĵoj penditaj sub la tegmento kaj arbobranĉo, kaj kreskas tropikaj plantaĵoj. La ĉina vivo kiel varmiĝanta klimato progresas jaron post jaro senĉese rikoltante jam 30 jarojn. Kalkulante pasintajn dinastiojn dum 3000 jaroj mi konscias, ke la ĉina nacio eniras novan kaj prosperan epokon danke al la varmiĝanta klimato.

Fakte ni homaro vivas en unu terglobo, kiu-a klimato alternas periode ĉirkaŭ 500 jaroj varianta inter varmiĝo kaj malvarmiĝo okaze en la homara ĉeftero Eŭroazio, kaj mi ne scias kialon, ke ĉiuperiode la malvarmiĝo komenciĝas ekde la okcidenta bordo de Pacifiko( Ĉinio kaj landoj) paŝon kun paŝo al Eŭropo ĝis la orienta bordo de Atlantiko, kaj renverse la revarmiĝo komenciĝas ekde Eŭropo paŝon kun paŝo al Ĉinio ĝis la okcidenta bordo de Pacifiko. Laŭ tiu regulo la homaro prosperiĝas kiel onde ĉiam komence de la Okcidento al la Oriento, kaj malprosperiĝas ankaŭ kiel onde ĉiam renverse de la Oriento.

La malvarmiĝo ĉiam komenciĝas de la nordorienta Azio, de kie paŝtistaj loĝantaroj startis energian translokiĝon al la Okcidento aŭ suda Azio sopirante taŭgan vivkondiĉon kun milda klimato. Kiam tiuj paŝtistoj invadis komparevarman regionon, la komparevarma regiono ankaŭ malvarmiĝis kompare kun pasintaj jaroj, ekz. en la pasinta Ĉinio ankaŭ pro la malvarmiĝo okazis malmulta rikoltado,kio kaŭzis la kamparanan fuĝon eĉ ribeliĝon. Rezulte la ĉina dinastio falis kaj fuĝis al kompare pli varma regiono la sudorienta Azio. La hungaro, bulgaro, viguro, mongolo, manĉuro kaj similaj paŝtistoj aktivis en la centra Ĉinio, kiam kaj kie ŝajne ilia vivmaniero pli taŭgas ol ĉinaj kamparanoj. Sed antaŭ cent jaroj denove revarmiĝas Ĉinio, kaj la manĉuria dinastio komenciĝis fali antaŭ agrikultura potenciĝo, eĉ en ĝia hejmloko Manĉurio aperis multe da kampumantoj, kvankam ĝi rigore ne permesas tian ekspluatadon por kultivi agraĵon kaj volas konservi sian hejmlokon kiel tradician paŝta-ĉasejon kun spirito de sia nacieco. Tamen la homo estas homo, ke neniu povas limigi la kultivadon por facila manĝaĵo kun la vivfeliĉo, eĉ lokaj manĉuroj kaŝe dungis ĉinajn migrintojn por ekspluati kamparojn.

Fakte pro ŝanĝiĝo de klimato la homaro kiel migranta birdaro moviĝas malrapide en la terglobo serĉante sian manĝaĵon kaj esperanntan vivon. La klimato kiel magia forto manipulas sorton de la homaro. Post la konscio mi komencas dubi falsan historion ke la heroo kreis kaj gvidis la historion. Kaj multaj dinastioj falis pro ĉarmaj virinoj, kiuj sorĉis imperiestrojn; aŭ iuj rasoj aŭ nacioj estas pli saĝaj ol aliaj; aŭ iuj kulturoj aŭ religioj estas super aliaj. Tute ne! La homo estas la homo. Pro vivkondiĉo kaj klimato iuj prosperas aŭ aliaj ne prosperas; aŭ dum periodo iuj prosperis pli frue kaj aliaj sekve prosperiĝas... Tio estas natura okazo ne rilate al raseco aŭ genteco. Ni ĉiuj ests homoj, kaj ni ĉiuj devas gardi nian terglobon komforta por la homaro!