La 19an de Julio, sabate.
Je la 10a matene s-rino Luna alvenis al nia hotelo post nia matenmanĝo ekstere. Kaj ni kune taksis al la strato kie oni nomis ĝin kiel Mingdong kaj mi nomis la straton frenezigi virinojn. Du junaj virinoj fantazie aĉetis multe da kosmetikaĵoj kaj vestoj por si kaj siaj amikinoj. Brila vizitis preskaŭ ĉiun vendejon kiun ŝi preteriris. Ŝi diris al mi ke ŝi havis nenian grumblon fariĝi vendistino de tiu strato. Mia filino preskaŭ perdis sian fotilon por sia nova vesto. Ni tagmanĝis en korea restoracio rekomendite de s-rino Luna. S-ro Ho Song akceptis nin per sia aŭto en la strato post tagmanĝo. Ni reis nian hotelon por meti pezajn aĉetitaĵojn kaj poste daŭre piediris al la haltejo de turisma buso kie s-rino Natura, fama esperantistino en Koreio, longtempe atendis nin. Ni kvinope ekvojaĝis per turisma buso trarigardi la urbon Seulo. En la monto Namsan南山 ni elbusiĝis kaj promenis sur la monto supren por rigardi la panoramon de Seulo. Ankoraŭfoje enbusiĝinte ni veturis al iu strato vendanta koreastilaĵojn. Ni vespermanĝis tie kie s-ro Leono, mia intima amiko estis. Poste s-rino Luna kaj s-ro Uko venis. S-rino Natura gastigis nin. En manĝado mi konigis nian E-movadon kaj E-instruadon en diversaj lernejoj, kaj diris miajn opiniojn pri Korea Espernto-Asocio kiujn mi sciis de aliaj koreaj esperantistoj, mi precipe elparolis mian imagon multe praktiki kaj uzi nian lingvon en ekonomio kaj enterprenado por rekte subteni nian E-movadon. S-ro Leono alte taksis niajn agadojn kaj esprimis sian deziron traduki nian prezentadon pri niaj E-movado kaj E-instruado en korea lingvo por propagando al korea publiko. S-rino Natura proponis al ni antaŭ ĉio altigi nian lingvan nivelon por bone praktiki kaj uzi nian lingvon en ekonomio kaj enterprenado. Koreaj samideanoj levis al ni multe da sinceraj proponoj por nia E-movado. Mi opiniis ke mi jam gajnis abunde ne nur manĝaĵojn sed ankaŭ bonkorajn sugestojn por nia E-movado. Agrabla kaj feliĉa tago.