La 18an de julio, vendrede.
Je la 9a horo matene ni ekveturis de la hotelo per aŭto de la amkio de s-ro Ukita al Kansaja Internacia Flughaveno kune kun s-ro Ukita. Survoje ni renkontis s-ron Nakatu kiu loĝas en la najbara urbo inter Takatuki kaj Osaka. Li ĉiutage akompanis nin kaj poste revenis al sia urbo. Dankindan amikon!
Bonorde ni faris ĉion kion ni bezonis pri doganaj aferoj. Ni kune fotis en la flughaveno. Adiaŭ al Japanio, al Takatuki kaj al niaj intimaj amikoj. Ni atendos vin en Ĉinio, en Changzhou. La aviadilo ĝustatempe ekflugis al Seulo, Koreio je la 12a horo kaj 50 minutoj.
La aviadilo sekure kaj akurate surteriĝis en la Incheon Internacia Flughaveno de Seulo, Koreio je la 3a horo kaj 20 minutoj posttagmeze. En la elirejo de la flughaveno ni ne trovis s-ron Ho Song 许星kiu promesis akcepti nin per sia propra aŭto. Sed Brila strange vidis s-rinojn Kristalo kaj Minmin(Min Hyeonkyeong) 闵绚郷kun kiuj si lernis Esperanton kune en Insulo Hainan, Ĉinio antaŭ du jaroj. S-rinoj Kristalo kun sia filo, Minmin kaj Elstara(Bak Suhyeon)朴秀铉 kvinope anstataŭ s-ro Ho Song akceptis nin en la flughaveno. La amikinoj klarigis ke la aŭto paneis survoje al la flughaveno kaj s-ro Ho Song devis ripari la aŭton. S-rino Kristalo donacis al ni kukojn por nia tagmanĝo eble opiniante nesufiĉan tagmanĝadon en la aviadilo kaj diris al ni ŝian ekturisman vojaĝon kun sia filo tiam kiam ni atingis Seulon. Post iometo alvenis s-rino Luna(Moon Hyunjoo)文闲珠, instruistino en Zaozhuang Universitato en Ĉinio kiu partoprenis en la seminario pri E-instruado en nia urbo Changzhou. Ili kune helpis nin enbusiĝi kaj ekveturis al Seulo kaj en la oficejo de Korea Esperanto-Asocio ni atendos s-ron Ho Song. S-ro Ho Song estis instruisto de Esperanto kaj korea lingvo dungita de Liuguojun Profesia kaj Teknika Kolegio en Changzhou kaj nun li jus finis dujaran instruadon kaj estis en Seulo. Post du hora veturo ni atingis la oficejon de Korea Esperanto-Asocio kiu ne estas granda ĉambro sed havas mirindan kaj pitoreskan pejzaĵon tra la fenestroj, rigardeblan malsupren al la panoramo de Seulo. S-rino Minmin kiel ĝenerala sekretario de la asocio varme bonvenigis nin per trinkaĵo kaj donacetoj. Ŝi prezentis al ni sian laboron en la asocio kaj respondis niajn demandojn pri E-movado en Koreio. Ni redonacis librojn al la asocio kaj memoraĵojn al s-rinoj. Mi prezentis nian seminarion pri E-instruado kaj Brila rakontis sian E-instruadon por infanoj en sia lernejo. Jiayu helpis klarigon kaj fotadon. Vespere s-ro Ho Song alvenis stirante sian aŭton. Mi tuj salutis ŝercante al lia aŭto anstataŭ al s-ro Ho Song kiu ridetis kaj salutis al ni ĉiuj. Poste li sendis nin al hotelo kiun li jam rezervis por ni. Vespermanĝis rostitajn viandojn per korea manĝmaniero ni, s-rino Luna kaj s-ro Ho Song kaj poste alvenis s-ro Kang Hongu, vicprezidanto de Korea Eesperanto-Asocio, kiu laboras en la sindikato de poŝtistoj . S-rino Luna gastigis nin. Ni sentis tutan diferencon en Koreio kompare kun Japanio.