En la posttagmezo de la 3a de junio, 2014 okazis la kunsido por danaci E-librojn en Jiangsu-a Teknologia Universitato en urbo Changzhou. En la kunsido partoprenis s-ro Yao Fufa konstanta vicdirektoro de komisiono por zorgi venontan generacion de Jiangsu-a Teknologia Universitato, s-ro Zhang Changsheng, prezidanto de Changzhou-a E-Asocio, s-rino Chen Ye, vicĉefsekretario de la Asocio, kaj s-rino Wang Yaping, direktorino de la studenta departomento de la universitato.
Lastan semestron la Uuiversitato organizis elementan E-kurson kaj kurantan jaron seriajn 8fojojn E-prelegojn faritajn de s-ro Li Weilun, emerita profesoro de Pekina Lingva Universitato kaj s-ro Zhang Changsheng, prezidanto de Changzhou-a E-Asocio ktp. Multe da studentoj ekinteresiĝis kaj eklernis nian lingvon Esperanto. Poste oni organizis la Studentan E-rondon por daŭrigi lernadon de Esperanto. Tiu ĉi aktivado estas unu el la seriaj prelegoj, kaj en tiu kunsido s-ro Xu Shenqing, emerita profesoro en tiu universitato kaj eksvicprezidanto de Changzhou-a E-Asocio donacis siajn E-librojn al la E-rondo. Li unue prezentis al la ĉeestantoj siajn spertojn de E-lernado kaj instigis studentojn diligente lerni nian lingvon kaj elkore esperis studentojn fariĝi nekrokodilemaj esperantistoj. En sia lasta parolado li parolis esperante kaj s-ro Zhang Changsheng interpretis en la ĉinan. Reprezentanto de studentoj f-rino Chen Ningning prezentis siajn sentojn post E-lernado. S-rino Chen Ye sciigis la instruadon de diverslernejoj en Changzhou. Kaj kiel nova vicĉefsekretario de Ĉina Junulara E-Asocio ŝi volonte fariĝos instruistino de la E-rondo. S-ro Zhang Changsheng konigis al ĉiuj E-movadon en Changzhou. Finfine s-ro Yao Fufa faris resumon de la kunsido, esperante ke studentoj fariĝos konstruontoj kaj daŭrigontoj de nia patrolando pere de E-lernado kaj kono de la tuta mondo.