Kunsido pri E-instruado okaze de la 10a Cxina Kongreso de Esperanto
Raportita de Zhang Changsheng kaj modifita de Yu Jiangchao


“Dank’ al la lernado de Esperanto, la infanoj fariĝas pli kaj pli ĝojaj, viglaj kaj akceptemaj al novaj objektoj, tiel la estraro de la lernejo enlistigis la E-lingvon en la instruan programon”.
Prelegis sinjorino Yang Hongyan, instruistino de Pekina Yongtai-Elementa Lernejo. Ŝi prezentis sian sperton en instruado de Esperanto. Tio okazis en la E-instruada kunsido kadre de la 10-a Ĉina Kongreso de Esperanto. Kolektiĝis en la kunsido instruistoj, instruantoj kaj prizorgantoj de E-instruado. Ili kaptis la ŝancon aperigi siajn fruktojn akiritajn en la instruado. Mi, kiel vicprezidanto de la Ligo de Esperantaj Instruistoj sub la Ĉina Esperanto-Ligo, prezidis la kunsidon, kaj divide ĝuigas la etoson.
Prezentis sian travivaĵon pri E-instruado en la kunsido ankaŭ elstara instruistino Neĝeta (Shi Xueqin) el Baotalu Elementa Lernejo de Zhenjiang kaj juna instruistino Brila (Chen Ye) el Orienta Elementa Lernejo de Changzhou, kiu ĝemeliĝas kun Yosumi Elementa Lernejo de Japanio kaj ambaŭ faras interŝanĝojn pli ol dudek kvin jarojn, ponte de Esperanto.
Neĝeta ekinstruis Esperanton en la komenco de la 90aj jaroj en la pasintjarcento, kaj en la nova epoko, ŝia instruado des pli sukecesa pro la kunlaboro de sia edzo, la franco Micheal. En sia prelego, ŝi donis kelkajn ekzemplojn por montri kiel ŝanĝiĝas la karakteroj de la lernejanoj dank’ al la lernado de nia lingvo: “Esperanto donis al la silentemaj knabinoj kuraĝon, bravon kaj helpemon; Esperanto helpas al la gepatroj partopreni en la E-ludoj de la infanoj kaj, mirakle, ankaŭ ili fariĝis esperantistoj.” Ŝia rakontado per bela kaj dolĉa voĉo kaj riĉa esprimo tiom infektas la ĉeestantojn.


Brila, konante Esperanton pli ol du jarojn, jam bone faris la instruadon. En ŝia memoro restas ĉiam la momento, kiam sinjoro Chen Haosu faris viziton al la Orienta Elementa Lernejo. Chen Haosu estas eksprezidanto de Ĉina Popola Asocio por Amikeco al Eksteraj Landoj kaj prezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo. Dum sia vizito, li poeme dediĉis por la lernejo: “La lingvo ligu la mondon, la amo estu harmonia ponto; la himno veku la verdon, la brilo restu en la Oriento.”


Inter la prelegantoj estis instruisto Rivero (Zhang Changjiang), el Liuguojun Profesia kaj Teknika Kolegio. Li estas instruisto de la angla lingvo tamen tre entruziasme organizis E-kursojn por lernejanoj. Dum la instruado de Esperanto, li konscias, ke la lingvo riĉigis la vivon de la geknaboj kaj la komunikiĝoj kun alilandaj esperantistoj larĝigis ilian horizonton.
Ĉiuj prelegantoj prezentis bildojn per la projekciilo, pitoreske montrante la fruktojn akiritajn en E-instruadoj kaj E-aktivadoj.
Ĉeestis al la kunsido ankaŭ eksterlandaj esperantistoj. Sinjoro Sasaki Terhiro, eksprezidanto de KAEM; estas dungita de Zaozhuang-a Universitato el Japanio, kaj Ho Song, korea E-instruisto, kiu laboras nun en Liuguojun Profesia kaj Teknika Kolegio en Changzhou. Ili faris parolojn respektive pri sia kortuŝo, kaj pri sia sperto en E-intruado.
En la kunsido, oni laŭdis la laborojn de junaj fortoj, sed ankaŭ starigis demandojn kiajn: kial studentoj elektas lerni nian lingvon? Kien ili iros post la lernado de Esperanto? Ekzistas fenomeno, ke unuflanke estus malfacile por kompanioj kaj entreprenoj dungi tiujn, kiuj bone posedas Esperanton kaj aliflanke diplomitoj, kiuj fake lernis nian lingvon ne povus esti dungitaj. Ĉu tio ne montras la mankon en nia edukado, kaj ke ni alvoku la bonkvalitan instruadon de Esperanto?
En Ĉinio, aktivaj E-instruadoj disvolviĝas ankaŭ en urboj Baotou, Changsha, Kontono… ktp. Ĉiujare la Ĉina Ligo de Esperantaj Instruistoj (ĉina ILEI-filio) regule organizas E-instruadan seminarion, jam sukcesis 4 fojoj en respektivaj urboj. La rezultoj kristaliĝas en seriaj kolektoj sub la titolo: Artikoloj pri E-instruada Metodo. Kiam mi en la nomo de la ligo deklaris en la kunsido, ke en la antaŭa duonjaro de 2014, okazos la 5a E-instruada Seminario en Changzhou, oni sentus la daŭrigon de la prezentado de E-instruado kaj diskutado prie. Nun al mi venas frazo, kiun trafe diris sinjoro Lee Jungkee, estrarano de UEA, “nur esperantistoj naskas esperantistojn” Klerigo kaj kapabligo al ĉinaj junaj E-instruistoj estas urĝa tasko. Ni bezonas subtenon de la esperantistaro.