Kiel tradicie dum la 10a Ĉina Kongreso de Esperanto en Zaozhuang okazis la kundido por komercistoj kaj interesantoj, eĉ en du kunsidĉambroj, unu por E-parolantoj kaj alia por E-komencantoj,resume pli ol 80 personoj partoprenis la komercistan kunsidon, kaj laŭ la nombro la komercista kunsido estas pli granda kompare kun aliaj por eduko, fervojo kaj junularo. Tio ne estas hazarda fenomeno, sed rezulto de longa kaj persista aktivado de ĉinaj E-komercistoj per Esperanto por la internacia komerco. Kiel dirite de Chielismo WANG Tianyi prezidanto de IKEF la ĉina aplikado de Esperanto en la komerca fako jam okupas pintan lokon kondukanta la mondan aktivadon de internacia komerco per Esperanto.

Okaze sro ZHAO Chenghua ĝ. vicprezidanto de Klubo de ĉinaj E-komercistoj rakontis pri sukcesa aranĝo de la 7a Jarkunveno de ĉinaj E-komercistoj dum 1a-3a de Nov. 2013 en Suzhou apud Ŝanhajo, kaj proponis al ĉeestantoj kelkajn kandidatojn por la venonta Jarkunveno precipe en la norda Ĉinio. Ankaŭ la ĉeestantoj diskutis pri funkcio de Esperanto kondiĉe de centromultiĝo de la monda merkato. Kredinde, la centromultiĝo de la monda merkato donos al Esperanto novajn ŝancojn por internacia komerco. Ankaŭ iuj ĉeestantoj raportis siajn agadojn kaj novaĵojn pri aplikado de Esperanto, kaj kelkaj proponis ideojn por li bone organizi la aplikadon.

Fine, la gvidanto de la kunsido sro Chielismo anoncis al la ĉeestantoj, ke 4 altlernejoj jam havas intereson por instrui fakan lecionon de internacia komerco per Esperanto. Prezidanto Chielismo opinias ke nuntempe jam pretas iuj entreprenoj kaj kompanioj, kiuj deziras dungi studentojn de Esperanto pri internacia komerco. Por tiuj studentoj niaj E-entreprenoj kaj kompanioj povas subskribi dungkontrakton. Ni devas eduki fakajn E-studentojn laŭ bezono de la merkato. Kaj E-edukado devas esti je profesia nivelo kiel aliaj fakaj edukoj, ĉar la merkato ne simpatias al amatora E-kurso, kia limigas aplikadon kaj uzadon de Esperanto. Prezidanto Chielismo diras, ke nia celo ne estu la faka leciono en altlernejo, sed fondi fakultaton de Esperanto pri internacia komerco en la altlernejo.

Amike via, Chielismo
Prez. de IKEF –Klubo de ĈEK
Retejo: www.ikef.org