DSC00553
Estimataj gvidantoj, esperantistoj kaj amikoj,
Bonan matenon!
Aŭtuno estas rikolta sezono. Ni tre ĝojas ke La 3a Esperanta Forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai pompe okazas en nia lernejo. Mi reprezentante de Changzhou Liu Guojun Kolegio esprimas al ċiuj ċeestantoj varman bonvenigon kaj bondeziron!
Nia kolegio fondiĝis je la1989a jaro, kiu estas sur la bazo de mezlerneja eduko, kaj estas ċefa sistemo de kvinjara altgrada profesia eduko. Ĝi estas publika kolegio. Ni havas sume pli ol 5700 instruistojn kaj lernejanojn inkluzive pli ol 350 instruistoj kaj instruistojn kaj laboristojn. Nia kolegio havas fakojn pri maŝino, tekniko, trafiko, informatiko, ekonomio, arto kaj sporto. Nia kolegio estas ŝtata elstara kolegio kaj avangarda kolegio en tuta lando.
Esperanto estis enkondukita al la kolegio antaux ċirkaŭ dek jaroj. De la 2012a ĝis la 2013a jaro E-aktivadoj en nia kolegio estas gravaj kaj plensignifaj. 3 geinstruistoj lernis en prononca kurso kies instruisto estis parolanto de Ċina Radio Internacia, fraulino Xu Yunying. La kolegio ankaŭ sendis unu instruiston al kurso en Hainan por studi nian lingvon Esperanto. La lingvonivelo de niaj instruistoj altiĝis. Per moderna eduka instalaĵo Esperanta kurso metis en nia kolegia paĝaron por lasi multe da studentoj ekkoni, lerni kaj ŝati Esperanton.
Por instruado de Esperanto ni invitis korean esperantiston s-ro Ho Song kiel E-instruiston al nia kolegio. Li instruis al studentoj Esperanton kaj gvidis E-societon de studentoj. La membroj de E-societo akceptis esperantiston el Italio s-ron) Jano kaj ili interbabilis vid-al-vide en Esperanto. En la ceremonio por la 125a jariĝo de Esperanto la membroj prezentis E-programon. La E-societo aktivas ċiun semajnon. La studentoj el diversaj klasċambroj kaj studjaroj kune lernis Esperanton kaj havis kumunan deziron: Lernu Esperanton por paco kaj amkeco.
Mi opinias ke post la 3a Esperanta Forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai, E-movado de nia kolegio, nia urbo Changzhou kaj nia provinco Jiangsu certe vigliĝos. Ni ankaŭ devas lerni de E-spertoj de la tri lokoj ; provincoj kaj urbego kaj faros grandan kontribuon al daŭrebla disvolviĝa E-movdo.
Finfine, Mi deziras al ċiuj ċeestantoj kaj amikoj sanon kaj feliċon, plensukceson en la 3a Esperanta Forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai!

Parolado de s-ro Zhang Changjiang(RIvero) en la 3a Espernata Forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai
instruisto de Changzhou Liu Guojun Kolegio