( Ni semas verdan semon kaj pacience atendas floradon)
Nia lernejo, Changzhou Dongfang Elementa Lernejo, havas longan historion. Ĝi fondiĝis je 1946a jaro. “Feliċa vivo, Bonsana maturigo” estas nia lerneja koncepto. Ni atentas personecan maturiĝon de infanoj, kaj kulturas bonsanajn, viglajn, studemajn kaj vivoamajn lernantojn. En la 80a de la lasta jarcento nia lernejo komencis instrui Esperanton. Per Esperanto nia lernejo faris interŝanĝon kun alilandoj por riċigi sciojn kaj vastigi mondrigardojn de lernantoj. Lasu ideojn pri paco kaj amikeco eniri en korojn de lernantoj. Nun mi raportas al vi Esperantan laboron de nia lernejo;
1. kompilado de E-materialoj por speciala leciono de nia lernejo
Ni instruas Esperanton al lernantoj de la kvara ĝis la sesa grado kiel speciala leciono. La lernantoj de la kvara grado lernas literojn, vortojn kaj simplajn frazojn pri ċiutagaj frazoj. La lernantoj de la kvina grado lernas komunikadon pri persono, familio kaj amikoj, kaj povas legi simplajn rakontojn. La lernantoj de la sesa grado lernas fremdlandajn kulturojn kaj kutimojn, kaj provas esprimi kaj interŝanĝi en Esperanto.
Kun pli bonigo de instruiloj niaj ċiuj klasċambroj havas komputilojn kaj televidilojn. La metodoj de niaj instruado estas pli modernaj kaj multigaj. Ni uzis E-librojn <Moderna Eesperanto por infanoj> de S-ro Li Weilun. < Esperantaj legaĵoj >kompilita de niaj instruistoj, < Mazi en Godolando .>. kaj materialojn en retejoj.
2. E-societo de nia lernejo
Ċiun semestron ni varbas fresajn membrojn de E-societo de nia lernejo kiuj interesiĝas pri Esperanto. Ċiun vendredon ni organizas membrojn lerni kaj aktivi per nia lingvo Esperanto dum 40 minutoj de tagmezo. Ni esperas ke per tiuj aktivadoj montriĝas personecoj kaj kapabloj de la membroj, kaj ke la membroj ŝatas lerni fremdajn lingvojn. Post kelkaj jaroj ni jam akiras sukcesojn kaj la E-societo elstariĝas kaj gloriĝas. Ekzemple:
Niaj membroj mem kompiliis kaj prezentis la skeċojn pri kreado de nia lingvo Esperanto. Dum tiu aktivado niaj membroj profunde komprenis Esperanton kaj diligente ĝin lernis.
Ni instruis Esperantajn kantojn, ekz. <Dek boteloj> kaj <Tigro paro> por allogi interesojn pri lernado de Esperanto. Niaj membroj interesiĝis pri la kantoj kaj ni ofte aŭdis la belajn E-kantojn en nia lernejo.
Niaj membroj ofte akceptis esperantistojn el enlandoj kaj eksterlandoj. Ili interbabiladis vizaĝe kontraŭ vizaĝo pri kaj en Esperanto. Ili multe lernis de tiuj aktvadoj kaj altigis lingvonivelon.
Nia E-societo estis alte taksita de Changzhou kaj Jiangsu E-asocioj. En nia urbo nia societo estis nomita kiel la elstara societo.
3. E-aktivado por paco kaj amikeco
En la operejo niaj membroj prezentis E-skeċojn. En la elsendoj de Popola Radio Changzhou niaj membroj kantis E-kantojn kaj konversaciis en Esperanto. En la aktivado por memori la 125a jariĝo de Esperanto niaj membroj prezentis la skeċon de la kreado de Esperanto. Menciinde ke ni havas ĝemelan rilaton kun Japana lernejo Yosumi en Takatsuki Japanio ekde la 1987a jaro. Per interŝanĝado de leteroj ni informis instruajn aktivadojn, edukajn konceptojn kaj administradon de lernejoj. En festoj ni reciproke sendis gratulajn kaj bondezirajn kartojn kun amikeco. Ċirkaŭ 30 jaroj insruistoj kaj lernantoj ŝanĝiĝis sed nia amikeca laboro daŭras. Ni devas daŭre fari niajn pacan kaj amikecan laborojn estontece.
4. Nia plano
Ni volos kompili albumon pri E-aktivadoj de nia lernejo ċirkaŭ 30 jaroj. Ni volos fari muzikajn diskojn en kiuj niaj membroj kantas E-kantojn por interŝanĝi kun esperantistoj de alilandoj. Ni volos kompili Esperantan instruan materialon pri floroj dum la 8a Ċina Flora Ekspozicio. Ni volos studi instruadojn kompari anglan lingvon kun Esperanto por infanoj. Ċion ni devos dligente kaj penege labori.
Ni faras ċion por semi verdan semon. Ni esperas ke Esperanto ĝermos kaj floros en la koro de niaj lernantoj.

Parolado de s-ino Brila en la 3a Esperanta Forumo de Jiangsu,zhejiang kaj Shanghai.
instruistino de Dongfang Elementa Lernejo en Changzhou