Dum la aprilo kaj la majo de la kuranta jaro por popularigi Esperanton la Changzhou-a Esperanto-Asocio okazigis E-kursoj en la Changzhou-a Informa kaj Teknika Kolegio, la Changzhou-a Profesia Kolegio de Inĝeniera Teknologio kaj la Jiangsu-a Universitato de Scienco kaj Teknologio. La kursoj estis laŭditaj de instruistoj pri fremdaj lingvoj kaj studentoj de la kolegioj kaj la universitato.
Okazigo de E-kursoj en altlernejoj estas unu el la ĉefaj laboroj de la Changzhou-a Esperanto-Asocio en la kuranta jaro, estas ankaŭ efika maniero por diskonigi Esperanton kaj grandigi sian influon. En la pasinta jaro la asocio okazigis E-kursojn por instruistoj de la fakultato pri aplikado de fremdaj lingvoj de la Changzhou-a Profesia Kolegio de Turismo kaj Komerco, kaj por instruistoj kaj studentoj de la Fremdlingva Instituto de la Changzhou-a Universitato de Inĝeniero. Post tio multaj instruistoj kaj studentoj ekinteresiĝis pri Esperanto kaj ĝin eklernis.
En la kursoj Zhang Changsheng, prezidanto de la Changzhou-a Esperanto-Asocio, vicprezidanto kaj ĝenerala sekretario de la Jiangsu-a Esperanto-Asocio, konigis al la vizitantoj la naskiĝon, disvolviĝon kaj nunan situacion de Esperanto, retejojn pri Esperanto kaj manieron por lerni ĝin. Zhang Changjiang, kaj Chen Ye vicĝeneralaj sekretarioj de la Changzhou-a Esperanto-Asocio, prezentis la internan ĉarmecon de Esperanto belan, sciencan, logikan kaj esprimriĉan kaj E-instruadon kaj okazigon de E-agadoj en siaj lernejoj; la Changzhou-a Liuguojun Profesia Kolegio kaj la Changzhou-a Dongfang Elementa Lernejo.