DIFERENCAJ LINGVOJ KUN SAMSENTO

La Dua Festivalo de Internaciaj lingvoj en Dongfang Elementa Lernejo

Dongfang Elementa Lernejo (Orienta bazlernejo), kiu rilatas al Esperanta instruado kaj ĝemelaj lernejoj kun japana lernejo per Esperanto, situas en ĉina urbo Changzhou inter urbegoj Shanghai kaj Nanjing. La esperanta leciono enkondukis en la lernejon antaŭ tridek jaroj, kaj tempe al tempo daŭris. Nun la leciono jam fariĝas sia deviga kurso kiu signifas ke la ĉiuj lernantoj ekde la tria klaso devas lerni Esperanton kaj en la lernejo troviĝas E-societo. Ĉi-jare la lernejo havas la projekton aŭspiciitan de la loka magistrato, kiu estas la studado de internacia kompreniĝo, por divastigo de ĉina tradicia kulturo, respekto de diversanaciaj kulturoj kaj diferencoj, konigo de internaciaj memorindaj datoj kaj lokaj kondiĉoj kaj moroj en la tuta mondo.

Dum la majo de ĉi jaro la lernejo okazigis la duan festivalon de Internaciaj
Lingvoj kun la temo de Diferencaj Lingvoj kun Samsento. La komencon de la majo la estrino s-ino Liu Lixia de la lernejo disdonis la petleteron al amikoj, esperantistoj kaj konatoj de fremdlandoj kaj enlando por kolekti gratulmesaĝojn, bildojn, fotojn, filmetojn, sondosierojn de fremdlingvoj kaj dialektoj esprimante saluton, pacon, amikecon kaj amon. La lernejo honore ricevis multajn respondojn por subteni la festivalon, notinde el Baotalu Elementa Lernejo en ĉina urbo Zhenjiang, Baiyangshujie Elementa Lernejo en ĉina urbo Taiyuan, Yongtai Elementa Lernejo en ĉefurbo Beijing, Yosumi Elementa Lernejo en urbo Takatuki de Japanio, Józef Gąsiorowski grupeto de polinoj en la popolaj vestaĵoj el la regiono de ŁOWICZ (UXOVJICX) de Polando. s-ino Katalin Kovats, gvidintino de la pedagogia seminario en la Esperanto-centro Kvinpetalo en Francio, kuj ĉiuj nur peras Espernaton. La festivalo ankaŭ inkluzivis, ke la tutaj lernantoj kaj insturistoj de la lernejo lernis de Brila, iu esperanta insturistino, dek esperantajn frazojn kaj ekspoziciis la pentraĵojn kaj bildojn faritajn de lernantoj ambaŭ Dongfang kaj Yosumi Lernejoj, montrante pacon, amikecon kaj amon.

La 1-an de junio, internacia infana tago, okazis la fermceremonio de la festivalo. La tutaj lernantoj 740 kiuj tenis diversajn naciflagojn ĉeestis. La lernantoj kaj instruistoj prezentis siajn programerojn kun la temo de la festivalo, inkluzive <infanecon de d-ro Zamnehof>, <Esperantan kanton”Jasmena floro”> kaj <Poemdeklamon”Brilo eterne restas en la Oriento”> ktp.

La festivalo akiris la grandan sukceson, dankinde diversajn subtenojn. La lernantoj kaj insturistoj spertis kaj ĝuis la plezuran atmosferon de la paco, amikeco kaj amo------interna ideo de Esperanto, kiu ĉiam restas en siaj rememoroj kaj sopiras la venontan festivalon.