La 19an de decembro 2015 la konsilantara kunsido de Jiangsu-a Esperanto-Asocio okazis en urbo Changzhou, provinco Jiangsu, sudorienta Ĉinio por festi la Zamenhofan tagon kaj la 30an jubileon de Changzhou-a Esperanto-Asocio. La konsilantoj kaj invitatoj el urboj Suzhou, Wuxi, Zhenjiang, Nanjing, Xuzhou, Lianyungang kaj Changzhou de la provinco ĉeestis la kunsidon kiun prezidis s-ro Zhang Changsheng, vicprezidanto kaj ĝenerala sekretario de Jiangsu-a Esperanto-Asocio. En la kunsido ĉeestantoj raportis la siajn lokajn E-agadojn 2015 kaj diskutis pri la E-plano de la venonta jaro 2016. La ĉefaj laboroj de Jiangsu-a E-Asocio en 2015: Dum 2015 membroj s-ro Wang Chongfang oficiale eldonis sian vortaron 《Granda Vortaro Esperanto-Ĉina》, s-ro Liu Hongyuan publikigis siajn tradukaĵojn《Plena Analiza Gramatiko de Esperanto》,《Plena Manlibro de Espernata Gramatiko》. Wuxi-a Esperanto-Asocio fondiĝis. Tri membroj partoprenis en la Centa UK okaze en Francio. En urboj Xuzhou, Zhenjiang kaj Changzhou vigliĝis la instruadoj de Esperanto en diversaj lernejoj. En la kunsido s-ro Wang Chongfang, honora prezidanto de Jiangsu-a E-Asocio, prezentis sian paperan artikolon《Kiel mi kompiladis《Granda Vortaro de Esperanto-Ĉina》n?》, s-ro Liu Hongyuan, vicprezidanto de Jiangsu-a E-Asocio, disdonis sian paperan artikolon《Promeni sur la Maro de Vortoj kun GVEĈ kiel Gvidilo------Recenzo pri la GVEĈ kompilita de Wang Chongfang》s-ro Zhang Tiezheng, prezidanto de Suzhou-a Esperanto-Asocio faris la prelegon《Kadre de “Unu Zono kaj Unu Vojo” la Laboro de Komerco je Ŝtata Nivelo per Esperanto------Parta Aktivado Kadre de IKEF kaj Klubo de Ĉina E-Komercistoj Dum la Jaro2015》,s-rino Neĝeta, prezidantino de Zhenjiang-a Esperanto-Asocio rakontis sian impreson《Esperanto-instruado progresigas min kaj infanojn----Ĉu utilas Esperanto-instruado en elementa lernejo?》,s-ro Zhang Changsheng, ankaŭ prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio resumis la laboradon kaj impreson de la 30a jubileo de Changzhou-a Esperanto-Asocio 《Penega esplorado kaj Brava Marŝado en nova vojo----la 30a Jubileo de Changzhou-a E-Asocio》. Finfine ĉiuj ĉeestantoj kunfotiĝis kaj esprimis reciproke bondeziron de jaro 2016.