Se iu ajn havas malfacilaĵojn kompreni la aktualan mondan financan krizon, tiukaze helpos la sekva fabelo:
如果有人不明白目前全球金融危机,那下面的童话能帮助你理解:
1. Iam estinte, en iu barata vilaĝo, iu ŝakristo anoncis la vilaĝanojn, ke intencas aĉeti simiojn pagonte po 10$ por ĉiu simio.
1.从前在印度的一个村子里来了个奸商,他向村民宣布付10美元购买一只猴子。
2. La vilaĝanoj sciis, ke vivas multaj simioj en ĉirkaŭaĵo, do iris alen arbaro por kapti ilin.
2.村民们知道附近生活着许多猴子,于是都去森林里抓猴子。
3. La ŝakristo aĉetis milojn da simioj, kaj pagis po 10$ por ĉiu simio. Kiam la simioj en arbaro komencis elĉerpiĝi, la vilaĝanoj ĉesis kaptadi ilin. Tiam la ŝakristo ofertis po 20$ por ĉiu simio. La vilaĝanoj denove iris al arbaro kaptadi simiojn.
3.奸商以每只10美元的价格购买了上千只猴子。当森林里的猴子开始减少时,村民们就不去抓猴子了。这时奸商又提出愿出20美元购买一只猴子。村民们又回到森林里去抓猴子了。
4. La simioj en arbaro baldaŭ eĉ pli rariĝis, kaj la vilaĝanoj revenis hejmen. Tiam la ŝakristo plialtigis la ofertitan pagon je 25$, ĉar jam estis malfacile trovi simiojn.
4.森林里的猴子不久就更稀少了。村民们又呆在家里不去逮猴子了。由于不容易找到猴子,奸商又提高了收购价,每只25美元。
5. Kiam nur tre malfacile eblis trovi simiojn, la ŝakristo anoncis, ke pretas pagi eĉ po 50$ por ĉiu simio, sed nun li devas urĝe forveturi por kelkaj tagoj, lasante tie sian anstataŭanton, kiu aĉetos la simiojn dum lia foresto.
5.当猴子更难找到的时候,奸商宣布准备出50美元购买一只猴子。而自己又以急事离开了,让他的代理人为他收购猴子。
6. Post kiam la ŝakristo foriris, la anstataŭanto vokis la vilaĝanojn, kaj diris al ili, ke en arbaro jam ne plu restis simioj, sed dume la ĉefo forestas, li tamen pretas retro-vendi la simiojn al vilaĝanoj je la prezo de 35$ simion, ĉar kiam revenos la ĉefo, li eĉ tiel pagos po 50$ por ĉiu simio.
6.奸商离开以后,代理人对村民说,森林里不再有猴子了,而他的老板又离开了,于是他准备以35美元的价格出售猴子给村民,并告诉村民等他的老板回来后再以每只50美元的价格卖给他的老板。
7. La vilaĝanoj ĝojis, ke povas gajni iom da mono, kaj kunkolektis ĉiun ŝparitan monon por aĉeti la simiojn.
7.村民们高兴了。为了能赚点钱,他们将所有的积蓄都买了猴子。
8. Post tio, la vilaĝanoj neniam plu revidis la ŝakriston kaj la anstataŭanton. Nur simioj salt-grimpadis en arbaro, kiel antaŭe.
8.最后,村民们再也没有看见奸商和他的代理人。只有猴子像以前一样在森林里乱蹦乱跳。
Bonvenon ĉe "Wall Street"...
欢迎来到华尔街……….