La nuna monda financa krizo

当前世界金融危机

Ekonomio 经济

BANKOJ 银行业

La nuna monda financa krizo 当前世界金融危机

Jam plurfoje la mondo travivis financan krizon. La plej konata estas tiu de 1929, kiun sekvis granda depresio. Ankaŭ nun la mondon trafulmas tia krizo. Ĝi malsimilas pro siaj kaŭzoj, pro la ĝenerala ekonomia situacio kaj pro la rimedoj solvi ĝin.

世界金融危机发生过多次。最著名的是1929年的金融危机,及随后产生的经济大萧条。现在全球又一次遭遇了这样的危机。由于产生的原因、总的经济现状及解决的方法而不同与其他的金融危机。Kaŭzoj 产生的原因

La krizon origine kaŭzis la hipoteka situacio en Usono. Multaj familioj aĉetis domon per tiel nomata subkvalita prunto, tio estas prunto kun varia interezo donita al personoj, kiuj fakte ne meritis krediton. Tio okazis en periodo kun ege malaltaj interezoj. Pro la plialtiĝo de la interezoj intertempe multaj familioj ne plu kapablas repagi la prunton. Ili devas vendi sian domon, kaj pro tio la domprezoj falas: la komenco de mortiga spiralo. Okaze de deviga vendo la bankoj ne plu sukcesas reakiri la pruntitan monon, ili iĝas pli striktaj pri repagoj, aliaj homoj ne povas repagi kaj do devas ankaŭ vendi sian domon ktp. Jen la unua problemo solvenda.

此次金融危机源于美国的抵押贷款。许多美国家庭通过名为次级贷款购买了房产,这种贷款是以多种贷款利率发放给个人的,事实上获取这些贷款的人并没有相应的信用资质,而获取贷款时的利率又非常低。随着利率的不断上涨许多家庭就没有能力归还贷款,他们就出卖他们的房产,由此房价下跌:开始了恶性循环。由于被迫出卖房产银行不能收回其贷款收益,银行回收贷款困难。其他人不能还款就只能卖房,以此类推。由此产生了第一个问题。

Tio estus nur usona problemo, se la bankoj ne estus tro malpaciencaj. Ili “enpakis” la hipotekajn pruntojn en komplikaj financaj produktoj, kiujn ili vendis al aliaj bankoj. Tiel ili rehavis la monon kaj povis denove pruntedoni ĝin al aliaj. Ili do uzis la saman monon plurfoje, sed samtempe iĝis pli vundeblaj kaj riskhavaj. Tiel aperis la dua problemo: la risko je kolapso de la bankoj pligrandiĝis. Ni vidis la rezulton: unu banko bankrotis, multaj aliaj bankoj estis savitaj nur per ŝtatigo aŭ per aliaj multekostegaj rimedoj.

如果美国的银行不那么急躁,那也只是美国的难题。而美国银行通过复杂的金融产品“打包”那些抵押贷款并出售给其他银行。这样他们又再次获取了资金再次发放贷款给那些人。他们用同样的资金多次操作使得资产的质量下降风险加大。由此产生了第二个问题:银行实力下降了,风险加大了。我们看到的结果是:一家银行破产了,就要通过国有化或用更高的代价来拯救其他许多银行。

Pro la favoraj kondiĉoj de tiuj financaj produktoj aliaj bankoj volonte aĉetis ilin. Ne maltrankviligis ilin, ke la banko, kiu vendis la pruntojn al ili, mem konservis nenian riskon, eĉ ne ekzemple kelkajn procentojn. Aldone famaj firmaoj kiel Moody's, Standard and Poor's kaj kolegoj, kiuj difinas kvalitjuĝon pri financaj produktoj, donis tro favoran juĝon. Tiel ili kredigis, ke tiuj produktoj donis samtempe altan interezon kaj malaltan riskon. Jen la tria problemo. Tiu lasta intertempe estas solvita: ĉiuj denove konscias, ke en financoj daŭre validas senescepte la fundamenta regulo, ke risko kaj valoro estas proporciaj inter si: ne eblas, ke iu financa produkto kun alta interezo estas malaltriska.

由于优惠的条件其他银行都愿意购买这些金融产品。出售这些贷款产品的银行也并没感觉不安,他们不承担风险,哪怕是百分之几的风险。像标准普尔这样的著名公司及同行们对这些金融产品评价很高,给出了太好的评级。他们相信这些产品是高收益低风险。这就是第三个问题。这也是已解决的问题:人们应该重新认识在金融界一直沿用的基本规则,即风险和收益的比例问题:金融产品的高收益低风险是不可能的。

Tiel la problemo ne restis en Usono, sed estis transportita al la tuta mondo. La pruntintoj en Usono ne povis repagi, la bankoj devis noti grandajn perdojn, kiujn ili transdonis al la bankoj tra la tuta mondo, kiuj volonte estis aĉetintaj tiajn financajn produktojn, sed tiel samtempe heredis la riskojn.

问题不仅产生在美国,而传遍了整个世界。美国的贷款人还不了贷款,银行就遭受巨大的损失,于是就转嫁给世界其他银行,而其他银行又非常愿意购买这些金融产品,这样就传承了风险。

La lastajn jarojn ekvalidis novaj librotenaj normoj, nomataj International Financial Reporting Standards (Internaciaj Financaj Raportadaj Normoj), mallonge IFRS. Tiuj devigas ĉiujn bankojn libroteni financajn produktojn, kiel akciojn de aliaj kompanioj, je la aktuala vendovaloro. Pro la malplivaloriĝo de iuj kompanioj, aliaj kiuj posedis ties akciojn librotene ankaŭ malplivaloriĝis. Jen alia mortiga spiralo. Tiu kvara problemo verŝajne estos iom solvita per redifino de la librotenaj normoj. Eĉ jam nun EU kaj Usono permesas malpli rigoran aplikadon de IFRS ekde la tria kvarono de 2008. Tio ebligis al Deutsche Bank, kiel la unua, aperigi eĉ profiton en tiu jarkvarono. Intertempe tiuj normoj kaŭzis, ke ĉiuj financaj kompanioj malplivaloriĝis, kvankam nur surpapere. Iam la merkato denove plipozitiviĝos, kaj sekvos la akcioj, kaj do sekvos nova spiralo, ĉi-foje pozitiva.

近年来出现一种新的财务准则,叫做《国际财务报告准则》,简称IFRS。书中罗列了所有银行的金融产品,像公司的股票及实际的出售价值。由于公司的贬值,持有该公司股权的另一些公司在报告中也相应贬值。这引起了恶性循环。第四个问题是重新定义财务报告准则。2008年三季度起已在欧盟和美国适度执行《国际财务报告准则》。德意志银行作为第一个在年度报告中反映的银行。准则反映所有的金融公司在账面上贬值。待有朝一日市场重新振作,股票向好,产生新的良性循环。再做积极定义。

Grava elemento estas, ke la bankoj ne plu fidas unu la alian. Normale inter la bankoj ja ĉiutage fluas multege da mono per mallongdaŭraj pruntoj. Tiu monfluo haltis, ĉar la bankoj, kiuj pruntedonu al aliaj, ne plu fidis je la repago en la sekvaj tagoj, kaj do ne plu volis pruntedoni. Tiel aperis problemoj ĉe la bankoj, kiuj urĝe bezonas monon: aŭ ili pagu tre altan interezon, aŭ ili ne ricevos la monon kaj do ne povos mem repagi siajn ŝuldojn kaj bankrotos. Sana banko povas bankroti ene de kelkaj tagoj pro manko de tuj havebla mono. Jenla kvina problemo.

重要是银行不再相互信任。一般情况下银行间短期隔日拆借资金量很大。由于出借银行不再信任其他银行,并担心隔日不能归还贷款,不再给予短期拆借。资金链断裂。这样非常需要资金的银行就出现了问题:要么付高利率拆借,要么拆借不到资金偿还负债而破产。一家健康的银行可能在几天之内由于短缺资金而破产。

daŭrigo 待续)