http://cezaroriginaloj.blogspot.de/2013/04/cezar-sen-imago-rimpoemo.html
Cezar
Sen imago


Iu pala
kaj fatala
en malhelo
de realo

ie fias
kaj eĉ krias
por admono
sen bezono.

Ĉu ebrias
eĉ jam Suno?
Sonas krio,
tremas Luno?