Cezar

Survoje al Skarabio

(aŭ: La transformiĝo)


Ankoraŭ ni vivas.
Ankoraŭ ni baraktas,
ankoraŭ ni estas homoj
laŭ la nomo de nia specio.

Sed atendu nur iomete,
baldaŭ ankaŭ ni estos
nur plu skaraboj, kiuj
pro humileco kaj malkuraĝo
rampas surgenue
en la keloj de niaj
perditaj esperoj
sen plu rigardi al Suno,
kun niaj nazoj en la sterko
de nia skarabiga sterkosocio.

Atendu nur iomete,
baldaŭ ankaŭ vi
estos nur plu skarabohomo
kun uniforma skarabovizaĝo
kaj uniforma skarabokravato.
Kravatohava skarabohomo
en uniforma skarabkostumo,
kiu grimpis kiel skarabo
sur la kariera skarabotigo
ĝis tien, kie sidas jam
ĉiuj tiuj rondvizaĝaj skarabohomoj,
kiuj atingis la PLEJ ALTAN skarabocelon:
esti skaraboreĝo super skarabaj
subhomoj.

Tiukaze vi estos sankta besto
kaj vi turnos la kuglojn
el la vitroperla ludo
de Hermann Hesse.

Atendu nur iomete
aŭ legu la rakonton de Kafka:
„La transformiĝo“.
Ĝi estos al vi helpo
sur via skarabovojo.

Sed eble tamen ne,
tio dependas ankaŭ de vi mem,
ĉu vi sentas vin vokita
esti skarabohomo ĉu ne.


Hans-Georg Kaiser

Auf dem Wege ins Käferland

(oder: Die Verwandlung)


Noch leben wir.
Noch zappeln wir.
Noch sind wir Menschen
nach dem Namen unserer Spezies,
aber warte nur ein Weilchen,
bald werden wir nur noch Käfer sein,
Käfer, die aus Demut und Feigheit
in den Kellern unserer verlorenen Hoffnungen
auf den Knieen kriechen,
ohne dabei weiter zur Sonne zu schauen,
mit unseren Nasen im Mist unserer käfererzeugenden
Mist-Gesellschaft.

Warte nur ein Weilchen,
bald wirst auch du nur
ein Käfermensch sein,
mit einem uniformen Käfergesicht
und einer uniformen Käferkrawatte,
ein Krawattenkäfermensch
in einem uniformen Käferanzug,
der wie ein Käfer
auf dem Karrierehalm
bis dorthin klettert,
wo schon alle die rundgesichtigen Käfermenschen sitzen,
die das HÖCHSTE KÄFERZIEL erreicht haben:
Käferkönige
über Unterkäfern
zu sein.

In disem Falle wird aus dir
ein heiliges Tier werden
und du wirst die Kugeln
aus dem Glasperlenspiel
des Hermann Hesse drehen.

Warte nur ein Weilchen
oder lies die Erzählung von Kafka:
„Die Verwandlung.“
Sie wird dir eine Hilfe
auf deinem Käferweg sein.

Aber vielleicht dennoch nicht,
das hängt auch von dir selbst ab,
ob du dich zum Käfermenschen
berufen fühlst oder nicht.