http://traven-esperanto.blogspot.de/2014/06/jesaja-pri-la-kverkoj-de-justeco.htmlJesaja pri la kverkoj de justeco


La Sankta Biblio
Jesaja 61, 1-4


La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj; Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj, 2 por proklami favorjaron de la Eternulo kaj venĝotagon de nia Dio, por konsoli ĉiujn malĝojulojn, 3 por fari al la afliktitoj de Cion, ke oni donu al ili ornamon anstataŭ cindro, oleon de ĝojo anstataŭ funebro, veston de gloro anstataŭ spirito afliktita, kaj ke oni nomu ilin kverkoj de justeco, plantaĵo de la Eternulo por Lia gloro. (Trad. Zamenhof)

PS: Kverkoj de justeco, estis ankaŭ Jesuo Kristo, alia dumil jarojn post li, B.Traven, kies heroa maristo en la La Mortula Ŝipo nomiĝas Gale. (oni memoru, ke Galileo estis en la tempo de la kvazaŭ-celoto Jesuo la revolucia centro kontraŭ ĉia subigo, kontraŭ tiu de Romo kaj kontraŭ la propraj ĉefpastroj. Por kompreni Traven ankoraŭ pli bone, certe rekomendas legi ankaŭ la revolucian profeton Jesaja, la gravan antaŭlon de Jesuo, kiu ankaŭ ĉe la revoluciulo Tomaso Münzer, la tempokunulon de Lutero, ludas tian gravan rolon. Speciale plezura legaĵo Jesaja estas ankaŭ tial, ĉar ni povas legi la tekston kun ĝuo en la bonega traduko de Zamenhof).

Ruĝa fadeno pri tiuj kverkoj de justeco neniam tute estis disŝirita, ĝi etendiĝas de Jesaja ĝis la nuntempaj revoluciuloj, por kiuj la batalo por la povruloj kaj subigitoj estas plu la plej esenca postulo de ĉiu agado. (cez)

PSS: La plej bonan libron pri la historia Jesuo, kiun mi konas kaj momente legas, estas: Reza Aslan: Celoto. Tio estas mirinda, ja genia libro, kiu science kaj bone legeble prezentas kaj pruvas, kion mi delonge divenis, ke la historia Jesuo estis radikala revoluciulo kaj kompreneble homo kaj ne Dio. La bonega libro povus nomiĝi ankaŭ tiel: „La celoto Jesuo“.