http://cezartradukoj.blogspot.de/2014/06/gunter-kunert-situacia-raporto-prozpoemo.html


Günter Kunert
Situacia raporto

Ĉio estas ebla kaj
samtempe ĉio malebla.
Nur la naturo ankoraŭ
restas al ni aŭ tio,
kio restis de ĝi. Ĉirkaŭ ni staras
la kvietaj ŝtonoj de beataj antaŭuloj,
kies futuro
etendiĝis ĝis la transmondo.

Nia estas la tago,
kiu apartenas al neniu. Ni sidas
en nigra lumo,
manĝas venenon, trinkas acidon.
Ni pensas, ke ni vivas
kaj forŝovas la rezultojn
al morgaŭ,
kiam denove pli eblos
kaj ankoraŭ pli maleblos,
kiam ni ĉiuj estos tiaj,
kiaj estos ĉiuj:

Eĉ tiam ni estos plu fragmentoj
senkonsole nekonservitaj,
finfine malutilaj,
la restaĵo
prisilentota.

tradukis Cezar


Günter Kunert
Lagebericht

Alles ist möglich und
gleichzeitig ist alles unmöglich.
Nur noch Natur
ist uns geblieben oder was
von ihr geblieben ist um uns
geruhsame Steine von seligen Vorläufern
deren Zukunft
bis zum Jenseits gereicht hat.

Unser ist der Tag
der keinem gehört. Wir sitzen
im schwarzen Licht
essen Gift trinken Säure
wir denken wir leben
und verschieben die Folgen
auf Morgen
wo wieder mehr möglich ist
und noch mehr unmöglich
wo wir alle so sind
wie alle sein werden:

fernhin Stückwerk
trostlos unaufgehoben
endgültig unnütz
der Rest
der verschwiegen wird.