cezartradukoj.blogspot.de/2014/04/hans-magnus-enzensberger-pri-la.html

Hans Magnus Enzensberger
Pri la malfacilaĵoj de novedukado


Efektive brilaj estas
ĉiuj ĉi grandaj planoj:
la Ora Epoko,
la Regno de Dio surtere,
la formortado de la ŝtato.
Tute evidente.

........Se nur la homoj ne estus tiaj!
........Ĉiam kaj ĉie tiuj homoj ĝenas.
........Ĉion ili konfuzigas.

Kiam temas pri la liberigo de la homaro,
ili kuras al frizisto.
Anstataŭ entuziasme posttroti l' avangardon
ili diras: nun biero estus agrabla.
Anstataŭ batali por la justa afero
ili luktas kun varikoj kaj morbilo.
En la decida momento
ili serĉas leterkeston aŭ liton.
Kiam komenciĝontas nova jarmilo,
ili kuiras vindotukojn.

........Pro tiaj homoj, simple dirite, fiaskiĝas ĉio.
........Kun ili oni ne povas atingi ion en la ŝtato.
........Sako da puloj pli bone kunteneblus.

Etburĝa ŝanceliĝado!
Konsumidiotoj!
Postrestintoj el la pasinteco!

.......Oni ja ne ĉiujn povas mortigi!
.......Oni ja ne la tutan tagon povas superŝuti ilin per paroladoj!

Jes ja, se la homoj ne estus tiaj,
jen la bona afero progresus rapide!
Jes ja, se la homoj ne estus tiaj,
tiukaze ni...!

(En tiu kazo ankaŭ mi ne plu volus ĝeni ĉi tie.)

tradukis Cezar

Hans Magnus Enzensberger
Über die Schwierigkeiten der Umerziehung


Einfach vortrefflich
all diese großen Pläne:
das Goldene Zeitalter
das Reich Gottes auf Erden
das Absterben des Staates.
Durchaus einleuchtend.

.......Wenn nur die Leute nicht wären!
.......Immer und überall stören die Leute.
.......Alles bringen sie durcheinander.

Wenn es um die Befreiung der Menschheit geht,
laufen sie zum Friseur.
Statt begeistert hinter der Vorhut herzutippeln
sagen sie: Jetzt wär ein Bier gut.
Statt um die gerechte Sache
kämpfen sie mit Krampfadern und mit Masern.
Im entscheidenden Augenblick
suchen sie einen Briefkasten oder ein Bett.
Kurz bevor das Millenium anbricht
kochen sie Windeln.

.......An den Leuten scheitert eben alles.
.......Mit denen ist kein Staat zu machen.
.......Ein Sack Flöhe ist nichts dagegen.

Kleinbürgerliches Schwanken!
Konsum-Idioten!
Überreste der Vergangenheit!

.......Man kann sie doch nicht alle umbringen!
.......Man kann doch nicht den ganzen Tag auf sie einreden!

Ja wenn die Leute nicht wären
dann sähe die Sache schon anders aus.
Ja wenn die Leute nicht wären
dann gings ruckzuck.
Ja wenn die Leute nicht wären
ja dann!

(Dann möchte auch ich hier nicht weiter stören.)