http://cezarmuziko.blogspot.de/2014/03/craig-taubman-dayenu-genia-prezento-de.htmlJida strofo de L.L. Zamenhof

Af jeder loŝen zingt ihr, majne brider,
Vi betlers nehmt ihr alc ba fremde lajt, -
Genug majn folk! Vu zanem dajne lider?
Ver euchh, ŝteu uf, es izx ŝeun cajt.

Vi kantas ĉiulingve, fratoj miaj.
Almozojn prenas vi el fremd'.
Sufiĉe, judoj! Mankas kantoj viaj!
Ekstaru, fratoj, venis temp'!

tradukis Cezar


Fonto (laŭ Blazio Vaha):

N. Z. Maimon: La kaŝita vivo de Zamenhof. Originalaj studoj. Japana Esperanto-Instituto. Tokio Paĝo 76.