http://cezarmuziko.blogspot.de/2014/03/la-internacio-pottier-kaj-degeyter.html
La Internacio
Pottier kaj Degeyter


La Internacio estas himno de la tutmonda laboristaro. Ĝian tekston verkis Eŭgeno Pottier, ĝian muzikon komponis Petro Degeyter.

Eŭgeno Pottier, franca teksaĵ-laboristo kaj proleta poeto, naskiĝis en 1816 en Parizo. Jam en sia juna aĝo li aliĝis al la laborista movado, kaj ĝis la fino de sia vivo restis poeto de la franca proletaro. Dum la Pariza Komuno en 1871 li batalis sur la barikadoj. Post la falo de la Komuno, Pottier estis devigita rifuĝi. En tiuj mallumaj tagoj li verkis la "alarmon" de la batalanta proletaro.

Pottier pasigis kelkajn jarojn en ekzilo, poste li povis reveni en Francion. Lia poemvolumo "La kantoj de l' revolucio", en kiu estis legebla ankaŭ la Internacio, povis aperi nur en 1887, kaj nur tiam turniĝis la interesiĝo de la verkistoj kaj de la publiko al tiu ĉi talenta proleta poeto.

En 1888, post la morto de Pottier la poemaron tralegis Petro Degeyter, muzikkomponisto, kiu ankaŭ devenis el proletfamilio. Li naskiĝis en 1848 en Flandrio, de francaj gepatroj. Li estis ankoraŭ infano, kiam liaj gepatroj reiris en Francion. Kaj ekloĝis en Lille. Degeyter elektis el la poemaro la plej belan kaj plej batalspiritan poemon de Pottier, kaj komponis por ĝi melodion.

Tiel naskiĝis la Internacio kaj estis unuan fojon prezentita al la laboristoj de Lille. La himnon baldaŭ ekkonis ĉiuj francaj laboristoj, kaj ĝi disvastiĝis ankaŭ ekster Francio.

El la Esperantolernolibro de dr-o Szerdahelyi, Budapeŝto 1968