http://cezaroriginaloj.blogspot.de/2014/02/cezartombeja-kvieto-rimpeomo.html


Cezar
Tombeja kvieto

Ĉar nur mortint' ne iun batas,
mi la tombejojn vere ŝatas.
Eternan pacon ni nur trovos,
se ni nin tomben sterni povos.

Mortintoj estas tre pacemaj,
ne malamike grimacemaj,
nur al kvieto sin dediĉas
kaj eĉ ne iom superstiĉas.

Mortint' neniam fanfaronas
kaj ne en ŝuldoj stulte dronas.
Mortintoj ĉiam nur silentas,
sed dentgrincige elokventas.