http://cezartradukoj.blogspot.de/2013/10/charles-bukowski-ne-fieru-tro-pri-tio.html


Charles Bukowski
Ne fieru tro pri tio


Mi verkas poemojn,
afliktiĝas, ridetas,
ridas, dormas,
agas certan tempon plu
kiel ni ĉiuj aŭ
la plej multaj el ni;
kelkfoje mi volus
ĉirkaŭbraki la tutan
homaron kaj diri:
Al la diablo ĉion, kion ili
ŝarĝis sur nin! Ni estas
kuraĝaj kaj bonaj, kvankam
ni estas egoistoj kaj
nin reciproke buĉas;
ni estas tiuj homoj,
kiuj denaske estas destinitaj
por tio buĉi kaj morti,
plori en malhelaj ĉambroj,
seksamori en malhelaj ĉambroj
kaj atendi kaj atendi kaj
atendi.
Ni estas la popolo.
Sed ne pli.