http://cezartradukoj.blogspot.de/2013/09/joseph-beuys-vivkonsiloj-lasu-fali-vin.htmlJoseph Beuys
-vivkonsiloj-

Lasu fali vin. Lernu observi
serpentojn.
Plantu neeblajn ĝardenojn.

Invitu danĝerulon al teo.

Faru malgrandajn signojn, kiuj jesas kaj
disdividu ilin ĉie en via domo.

Fariĝu amiko de libero kaj
malsekureco. Ĝoju pri revoj.
Ploru pri kinfilmoj.

Balanciĝu dum lunlumo
per via balancilo
tiom alten, kiom vi povas.

Flegu diversajn animstatojn.

Rifuzu esti „respondeca“.
Faru ĉion pro amo.

Ofte dormetu.

Eldonu plu monon. Faru ĝin nun.
La mono sekvos vin.

Kredu pri sorĉa magio. Ridu ofte.
Banu vin en lunlumo.

Sonĝu sovaĝajn fantastajn revojn.

Desegnu sur la vandojn. Legu ĉiutage.
Imagu, ke vi estas ensorĉita.
Subridetu kun infanoj.
Aŭskultu maljunajn homojn.

Malfermu vin. Plonĝu. Estu libera.

Gloru vin mem.
Lasu fali la timon.

Ludu kun ĉio. Subtenu
la infanon en vi.
Vi estas senkulpa.

Konstruu burgon el kovriloj.
Fariĝu malseka.
Brakumu arbojn.

Skribu amleterojn.
Kaj mi diras:
Dancu tiom ofte, kiom eblas.

tradukis Donjo & Cezar
PS: La titolon ni mem aldonis. (cez)