http://karapacopanoramo.blogspot.de/2011/11/kristnaskaj-sercoj-el-la-firmao.html

Kristnasko en la firmao


Kristnaskaj ŝercoj el la firmao

Sinjoro Ruz komence de decembro estas vokata al la ĉefo. Tiu diras al li: „Mi tre kore dankas al vi pro via kunlaboro en la lasta jaro. Vi estis diligenta, fidinda, honesta...“

Sinjoro Ruz interrompas lin:“Ĉu mi ĝuste supozas, ke ĉijare ne estos kristnaska mono?“

... kaj inteligenta!“Interparolado mallonge post Kristnasko: „Diru foje, ĉu de viaj kristnaskaj donacoj iu estis vera surprizo?“

Respondo: „Jes ja! Mi ricevis de mia ĉefo libron, kiun mi pruntedonis antaŭ kelkaj jaroj al mia kolegino Perdita Dolores.Laŭ deklaro de la estraro la kristnaska mono en tiu ĉi jaro ne estos kontante transdonata, sed en formo de libroj. Por la diversaj profesiaj grupoj sekvaj libroj estu disdonataj:

Direktoroj: „Fripono en frako“

Sekcia estro: „Se la konscio silentas“

La librotenisto: „La milionŝtelisto“

Jura sekcio: „La parolanto de falsaj ĵuroj“

Sekretariinoj: „Nuda inter lupoj“

Entreprenkonsilio: „Ĉar ili ne scias, kion ili faras“

Fakoficisto: „La ĉasato“

Telefonistinoj: „Inter du frontoj“

Heroldoj: „Tiom malproksimen, kiom portas la piedoj“

Entreprenaj protektistoj: „La spiono, kiu venis el la frido“

Ceteraj dungitoj: „Trompite ĝis la Lasta Juĝo“

Ankaŭ iamaj entreprenaj okupitoj, kiuj estas jam pensiuloj estu konsiderataj kaj ricevu tial la libron: „Hundoj, ĉu vi volas vivi eterne?“ Subskribite de la estraro.Tri viroj interparolas pri tio, kion ili faros kun sia kristnaska mono.
La unua: „Mi laboras en la ĉefetaĝo de Rabo Banko, de la kristnaska mono mi aĉetos al mi aŭtomobilon el la luksa klaso. Kaj de la restaĵo mi vojaĝos ĉirkaŭ la mondon.“

La dua: Mi laboras ĉe Daimler Chrysler. De la kristnaska mono mi renovigos mian naĝbazenon kaj kun la restaĵo mi forpermesos.“

La tria: „Mi estas instruisto kaj mi aĉetos de mia kristnaska mono pulovron.“

La aliaj interrompos lin: „Kaj la restaĵo, ĉu?“

Tiun donos mia patrino al mi!“Matene post la kristnaska festo en la buroo vekiĝas la edzo. Li memoras ankoraŭ iom nebule pri kverelo kun sia ĉefo kaj demandas sian edzinon pri detaloj.

La edzino diras: „Nu, vi diris al li, ke li foriĝu inferen. Kaj pro tio li elĵetis vin.“

Ĉagreniĝante vokas la edzo: Tiu povas leki min je la...“

Sed tuj diras lia edzino: „Tion ankaŭ mi poste diris al li, kaj kiam li faris tion kun volupto, li poste ree dungis vin.“


Tradukis Donjo & Cezar
el la libreto:"Multaj bonaj kristnaskaj ŝercoj",
eldonejo Strigspegulo (Eulenspiegel-Verlag)