http://cezarmuziko.blogspot.de/2013/04/cezar-birdonupto-rimpoemo-lau-soraba.html


Infanoj festas birdonupton
Soraba moro kiel laŭdira danko de la bestoj

Por la soraba festo de la birdonupto la knaboj kaj knabinoj en orienta Saksujo en Germanio vestas sin bele kiel nuptogeoj. Ekzemple en Crostwitz en la distrikto Bautzen (kiel sur la supra foto) prezentas infanoj en nuptaj vestoj antau publiko kulturan programon. Kiel ĉe vera soraba nupto la tielnomata „braŝka“ gvidas la malgrandan festsocieton. Tiun nuptinvitanton kun nigra kostumo, cilindroĉapelo kaj bastono sekvas la fianĉino kaj la fianĉo, la baptopatrinoj kaj la fianĉaj fraŭlinoj.


La birdonupto estis festata en tiu ĉi jaro en dekkvar diversaj infanĝardenoj administrataj de sociale kristana edukada unuiĝo en Saksujo en la distrikto Bautzen (Baŭceno).

La birdonupto apartenas kun la paska rajdado al la plej konataj moroj de la soraboj, kiuj kiel nacia minoritato vivas en orienta Saksujo kaj en suda Brandenburgo. Oni diras, ke la birdoj je la 25-a de januaro dankas por la envintra nutrado. Infanoj je tiu tago trovas matene dolĉaĵojn kaj bakaĵojn sur teleroj, kiujn ili starigis antaŭe sur la fenestrobretojn aŭ antaŭ la pordon.
Cezar
BIRDONUPTO


La nupton festas birdoparo
meze de l' arbaro.

Refr.: Fidiralala, fidiralala, fidirala-lala-la.

La gufo estas la fianĉ',
la strig' la fianĉin'.

Parigis la paruo,
ŝin svatis al la duo.

La cigno, la cigno,
jen staras kiel signo.

Ansero, ansero,
kunblekis kun fiero.

Kardelo, kardelo,
kondukas al kapelo.

La pego, la pego,
jam frapas ĉe l' pordego.

Pastoro akcipitro
demandas de l' pupitro.

La fringoj, la fringoj
atendas kun la ringoj.

Kolibro, kolibro,
flirtegas sur l' nuptlibro.

Alaŭdo,alaŭdo,
ĝi zorgas por aplaŭdo.

Strigpanjo, strigpanjo
ploregas pro l' infanjo.

Fulmaro, fulmaro,
gratulas al la paro.

La najtingal', la najtingal'
reĝine kantas en la bal'.

Kukolo, kukolo,
ĝi petas al dancsolo.

La struto, la struto,
paradas kun la fluto.

Pirolo, pirolo
vetkantas kun parvolo.

Kolombo, kolombo,
ĝi kveras en la rondo.

La kampokorv', la kampokorv',
atendas pri muzik' de Orff.

Vesperto, vesperto,
ĝi dormas dum koncerto.

Pingveno, pingveno,
kelneras kun sinteno.

La ruĝgorĝul', la ruĝgorĝul',
gustumis tro de l' alkuhuul'.

Paseroj, paseroj,
satiĝas de l' manĝeroj.

Koturno, koturno,
donacas kun la sturno.

Hirundo, hirundo,
hezitas jam de lundo.

La pigo, la pigo,
ĝi ŝtelas pro intrigo.

Papago, papago,
papagas pro la pago.

La festo, la festo,
finiĝas en la nesto.

Noktuo, noktuo
ululas por la duo.

La mevoj, la mevoj,
vojaĝas jam en revoj.

verkis Cezar

PS: laŭ la ideo de germana popolkanto sed kun tute propra teksto.


Birdoj germane


akcipitro = Habicht
alaŭdo=Lerche
ansero=Gans
fringo= Fink
fulmaro= Eissturmvogel
gufo= Uhu
hirundo= Schwalbe
kardelo= Stieglitz
koturno= Wachtel
parvolo= Zaunkönig
strigo= Eule
sturno= Star
noktuo= Steinkauz, Käuzchen
paruo= Meise
pasero= Spatz
pego= Specht
pigo= Elster