http://cezaroriginaloj.blogspot.de/2013/03/cezar-alte-flugantaj-pensoj-fotopoemo.html

Cezar
Alte flugantaj pensoj


Mi flugas alte en aer',
ne rampas kiel verm' sur ter'.
En mia propra alta sfer'
mi estas aglo de liber'.

Se vi ne alte flugas, hom',
vi estos ĉiam verm' en dom'.
Ekflugu do kun fantazi',
libero estas, hom', vizi'!

PS: Por la supra foto de amiko David:)!