http://traven-esperanto.blogspot.de/2012/11/la-caro-btraven-pri-libero-suldoj-kaj.htmlLA ĈARO - B.Traven: Pri libero, ŝuldoj kaj bankoj

Eltiraĵo el la subĉapitro 7/3

de la romano ĈaroSed la ĉaristo ne estas peono, kiu estas fiksa kapitalo de bieno aŭ de bienego. Li estas libera laboristo. Li devas pagi nur sian ŝuldon, kiun li havas ĉe sia patrono, kaj tiam li povos iri tien, kien li volas. La tuta mondo estos lia, kaj ĉio, kion tiu mondo produktas. Neniu devigas lin fari ŝuldojn, nek la leĝoj, nek la ŝtato. Li estas tute libera aŭ fari aŭ ne fari ŝuldojn. Se li ne uzas tiun liberon por si, oni povas respondecigi nek lian mastron, nek la ŝtaton, nek la diktatoron Porfirio Diaz. Kaj, se li ne amasigas propraĵon, por fariĝi iutage mem frajtentreprenisto aŭ fabrikposedanto aŭ posedanto de bieno, tiukaze estas nur tial, ĉar li ne ŝparas. La mondo estas malferma por ĉiu, kiu volas fondi bankon. Kaj, ĉar la proleto ne ŝparas, sed ĉion fordiboĉas kaj fordrinkas, tial li estas proleto kaj ne bankiero. La kapitalisma ekonomia sistemo estas nur mito, kiun la agitistoj kaj aliaj anarkistoj kolportas, por ekflamigi la mondrevolucion kaj tiel transpreni la bankojn kaj la parfumitajn filinojn de la membroj de la kontrolkonsilio. Ŝparu, proleto, kaj tiam vi povas akiri bankon, tuj ĉe la sekvanta stratangulo, sen devi klopodi pri la mondorevolucio.

PS: Bonvolu legi tion kiel ironion, tiukaze vi legos ĝin ĝuste:)!

http://www.karapaco.de/u/B.Traven/btraven_cxaro.pdf


http://www.karapaco.de/u/B.Traven/B_Traven_Der_Karren_Erstausgabe.pdf