http://cezarmuziko.blogspot.de/2013/11/pannach-kunert-por-ni-kiuj-esperas.html

Pannach / Kunert

Für uns, die wir noch hoffen

Por ni, kiuj esperas ankoraŭFür uns, die wir noch hoffen
Auf eine bessere Zeit
Schlage ich die Gitarre
Und sage, was in uns schreit

Por ni, kiuj ankoraŭ esperas
pri pli bona tempo,
mi batas la gitaron
kaj diras, kio krias en ni.


Wir glauben nicht an Pistolen!
Leben ist das, was wir woll'n
Und noch vorm Tod, wenn 's geht!

Ni kredas ne pri pistoloj!
Vivo estas tio, kion ni volas.
Kaj ankoraŭ antaŭ la mort',
se eblas.

Wir brauchen keine Kandare!
Freiheit heißt die heiße Ware
Nach der wir Schlange steh'n!

Ni ne bezonas enbuŝan bridilon!
Libero estas la tikla varo,
pro kiu ni staras en la vic'.


Hoffnungslos
Wie gefangene Stiere
Hin zur Exekution
Woll'n wir nicht mehr marschieren
Nach ihren Kommandos!

Sen espero
kiel kaptitaj bovoj
al la ekzekucio
ni ne plu volas marŝi
laŭ iliaj komandoj!


Für uns, die wir noch hoffen
Auf eine bessere Zeit
Schlage ich die Gitarre
Und sage, was in uns schreit

Por ni, kiuj esperas ankoraŭ
pri pli bona tempo,
mi batas la gitaron
kaj diras, kio krias en ni.

Für uns, die wir immer noch hoffen
Auf eine bessere Zeit

Por ni kiuj esperas ankoraŭ nun plu
pri pli bona tempo.


PS: Mi ankoraŭ ne rimis tion, por foje redoni la precizan enhavon de tiu ĉi kanto. (cez)