Celumio's articles

 • Penso Printempa

  - 8 years ago - 2 comments
  Esperantisto Sur Poŝtmarko
  Penso Printempa Kantas la birdoj; La suno hela Brilas de l'alto Bluege bela. Kaj per flugiloj De l'aer' klara Venas la bruo De l'ondo mara. Odoriĝante, Ruĝiĝe gaja, Jam malfermiĝas La rozo maja. Estas printempe. Kia plezuro! June ridetas Tuta naturo Renaskiĝanta. Ĉu vi komprenas Flo..? en la mondon L'amo revenas. 春思 鸟儿啼唱 太阳明亮 高处照耀 蔚蓝碧靓 一双翅膀 划过天上 海涛声中 迂回荡漾 五月玫瑰 吐露芬芳 红胭朵朵 尽现别样 春之时当 多么欢畅 六月笑赧 不日相望 自然复始 你可懂得? 大千世界 爱之归乡。 Dun…

 • Planata 2014-Vojaĝo Al Eŭropo

  - March  6, 2013 - 1 comment
  Planata 2014-Vojaĝo Al E ŭ ropo J am kelktage, penso pri vojaĝo al Eŭropo en 2014 ekaperiĝis en mia kapo. Mi cerbumas kaj planas kiel iros la plano. Mi lernis Esperanton jam ekde 1984, tamen la ĝia voloro ankoraŭ ne sufiĉe estas uzita de mi. Ĉu Esperanto esta utila? Sendube, la uzo en realeca mondo estas plejbona respondo. Kaj samtempe, turismo estas sia voloreco tre bona, la plejbona lingva praktiko en nia socio. Mi intencas kaj planos vojaĝi laŭ-itinere en 6 landoj de Eŭr…

 • Ama Deziro Aŭtune

  - December  6, 2011 - 2 comments
  Verki:Hu Shi Petaloj falas er' kaj ero. Kolektu unun propramane. Al via amatin' do sendu, ja kiel kora dir' senskriba. 胡 适 花瓣儿纷纷落了, 劳伊亲手收储. 寄与心爱的人, 当一篇没有字的情语. Traduki: Celumio

 • Ree Mi Ne Povas Viziti Facebook-n.

  - October 27, 2011 - 2 comments
  Ree mi ne povas viziti mian blogon en Facebook,eĉ per prokurilo Hotspot. Mi deve uzas prokurilon viziti miajn blogon en Facebook,aŭ en Twitter,Youtube. Sed nun ĝi ree estas forbarita. Mi nur atendas la novan version de prokurilo. Tamen mia blogo en Ipernity povas aŭtomate alŝuti al Facebook, tiel mi sciigas tion nun al miaj amikoj. Eble mi ne povas viziti Facebook longe ĝis la aperiĝo de la nova versio de prokurilo.

 • Lokucio

  - June 27, 2011 - 2 comments
  Lokucio En la ĉina lingvo troviĝas multe da lokucioj,kiuj estas komprenigaj plifacile. Iuj estas el la historiaj rakontoj, kun rimo, kun ritmo. Hodiaŭ mi prove esperantigis kelkajn lokuciojn. Ĉu vi komprenas iliajn signifojn? 1.Kaj ludi putinon, kaj voli virginon 2.Monuj' ne ĉi-tie, ne ŝtelis mi ie. 3.Ŝtelante sonorilon,ŝtopante la orelojn. 4.Se aŭdigi pri nenio kaj ne faru iom tion. 5.Kaj vizaĝa vido, sed ne k…

 • Novaj Kolektaĵoj

  - June  2, 2011 - 3 comments
  posxtmarko014
  De la pasinta jaro ĝ is nun, mi nove kolektis multajn esperanta ĵ ojn helpe de miaj amikoj, precipe Hans Jankowski el Germanio kaj Maekawa Haruya ( 前 川 治 哉 ) el Japanio. S-ro Hans Jankowski estas mia malnova amiko, la rilato inter ni estas pliol 25 jaroj. Li multe helpis min je kolektado de Esperanta ĵ oj. Lastatempe Li donacis al mi kelkajn filatelia ĵ ojn, jen:…

 • Ludi Ŝakon Interrete

  - March 25, 2011 - 3 comments
  Per la grupo en Yahoo esperanta-ŝak-ligo-internacia, mi ludis ŝakon kun iu eksterlandano. Granda intereso! La grupo ankoraŭ estas aktiva. Mi aliĝis al ĝi nelonge.Tio ĉi estas la unua ludo kun eksterlando. Bedaŭrinde,ke mi estis venkita, tamen tio grande interesis min. Je tio, mi sentis,ke Esperanto estas utila por mia hobio. Vere, kvankam mi ne akiris ion per Esperanto, tamen la ŝakludo ĝojigis min. Ĉu la ĝojigo ne estas granda akiro? Ne deziru pli multon, sufi…

 • Koran Dankon por miaj amikoj!

  - February 10, 2011
  Koran Dankon por miaj amikoj! Okaze de mia naski ĝ tago, mi ricevis bondeziron de Anjo, Liette Lela , Maria Mickle , Marco , Karlo , Karlo , Aminda, Cla ude en Ipernitia blogo. Mi tre dankas vin ĉ iujn pro tio. Ĉ ion bonan al vi ĉ iuj!

 • Mi Ne Povas Viziti Mian Blogon En Facebook

  - December 27, 2010
  Mi Ne Povas Viziti Mian Blogon En Facebook Hieraŭ mi hazarde vizitis mian blogon en Facebook, sed hodiaŭ ne eblas plu, ja mi uzis prokurilon. La blogo de Ipernitio estas aŭtomate alŝutita al Facebook, do mi sciigas miajn amikojn nun per Ipernitio pri tio. Ve.....,mi uzis prokurilon (prokura servilo) Freegate 7.01,tamen ĝi estas forbarita. Mi deziras la novan version 7.06,kiun mi ne sukcesis elŝutis, aŭ alia plibona prokurilo. Mia retpoŝto: celumio@hotmail.com

 • Feliĉan Kristnaskon Por Miaj Amikoj!

  - December 25, 2010 - 4 comments
  Feliĉan Kristnaskon por miaj amikoj okaze de la bela festo!

 • Malkostaj Esperant-libroj

  - November 19, 2009 - 6 comments
  Malkostaj Esperant-libroj Antaŭ kelkaj tagoj, mi aĉetis per la interreto kelke da esperantaj libroj,kiuj estas tre malkostaj. Tio ĝojigis kaj malĝojigis min. Babilinte kun vendint(in)o, mi eksciis,ke li(ŝi)estis esperantist(in)o.Kompreneble mi ne scias,ĉu viro aŭ virino,ŝajne virino. Do, ŝi jam ne bezonas tiom da libroj,kiuj restis ĉe ŝi jam pliol 20 jaroj. Esperanto estas senutila kaj seninteresa,ŝi tiel opinias,tiel ŝi forlasis ĝin, kabeiĝis. Ŝi bone konservis la libroj…

 • Kiu fortune celos tion?

  - October 18, 2009 - 4 comments
  Kiu fortune celos tion? Karaj geamikoj, Nun vizitintoj al mia hejmpa ĝ o jam estas la 29 995-a personoj, balda ŭ estos la 30 000-a.Do kiu fortune celos tion? Mi anta ŭ gratulas vin!!!

 • Sonĝo

  - April  2, 2009
  S on ĝ o Verki: Ai Qing Traduki: Celumio Maldormante Rev’ nur Sed vizito s on ĝa dorme Eble amikin’ en la knabeco Eble l' ven' de geamikoj fore Dolor’ en lit’ ŝ taldrata Ĝ oji ĝ ’ sur pajlostako Donac’ malri ĉe Perdi ĝ’ ri ĉ ece A ŭ teruri ĝ ’ senka ŭ za A ŭ perdo ŝ ajna 2009-4-3 梦 作者:艾青 醒着的时候 只能幻想 而…

 • La Teron Amas Mi

  - April  2, 2009 - 3 comments
  La Teron Amas Mi Verki: Ai Qing Traduki: Celumio Se bird’ mi estas, Mi devu kanti per la ra ŭ ka gor ĝ o: La ter’ batita de ŝ tormego, La flu’rivera kun indigno nia, La koleriga vent’ sen ĉ ese blova, Kaj la tagi ĝ’ tenera el arbaro… …——Mi mortis poste, E ĉ plumo putras en la ter’pli. Do,kial larmon mi okule tenas ofte? Ĉ ar amas mi profunde l’ teron… … 我爱这土地…

 • Dolĉece

  - March 24, 2009
  甜蜜蜜 Dol ĉ ece Kanti: Teresa Deng (邓丽君 - 鄧麗君 ) Esperantigi: Celumio Dol ĉ ece ,vi ridas dol ĉ ece Kiel flor’ en printempa vent’ en printempa vent’. Kie kaj kie vin vidis mi? Rid' via ŝ ajnas vidita. Mi ne ekpensas ja. Ah……. En s on ĝ ' jen. S on ĝe sonĝe Jen pri vi, Kiel ridas dol ĉ e vi! Je vi, je vi ,mi s on ĝ is ja je vi. Kie kaj kie vin vidis mi? Rid’ via…

 • NEOLOGISMO - POR KAJ KONTRAŬ

  - February 11, 2009 - 20 comments
  NEOLOGISMO - POR KAJ KONTRA Ŭ En Esperantujo estas du opinioj pri lan ĉ o de neologismo. Kompreneble ili duflande povas eldiri siajn kialojn por a ŭ kontra ŭ. Vere, mi subtenas la lanĉon de neologismo, ĉar mi ofte renkontas la situacion, ke mi ne povas trovi la precizajn vortojn esprimi ian senton fojfoje, precipe je specialaj naciecaj aferoj. Tiel mi opinias ke ni devu lanĉi la neologismon pri tio. Tamen mi ofte renkontas kontraŭan diron. Kiel vi opinias pri neologismo?…

 • Lanterna Festo

  - February  8, 2009
  Lanterna Festo M org a ŭ estos la fino de la Novjaro de malnova kalendaro por ĉ ino, kaj ni nomas ĝ in Lanterna Festo anka ŭ . En la festo, oni man ĝ as la traducian man ĝ a ĵ on tang jŭano kaj ĝozo. Ili signifas re-renkontiĝon kun familianoj. Kaj oni ludas lanternojn kun diversformaj kaj kolororiĉaj. Surstrate oni spektas j angon ( ia danco de Ĉinio ) kaj stilzojn. Elbe iu firmo proponas al vi enigmon aŭ rebuson, se vi s…

 • Unu Persono, Du Naskiĝtagoj

  - February  6, 2009 - 3 comments
  Unu Persono, Du Naskiĝtagoj Antaŭ hieraŭ, mi ricevis naskiĝtagajn gratulojn de multaj amikoj. Elkore mi dankas al vi ĉiuj! Mi ja sentis, ke ipernitia rondo estas bela lando. Kiel feliĉa mi estas! En Ĉinio, ĝenerale oni festas naskiĝtage laŭ la suna kalendaro knabe kaj laŭ la luna kalendaro postknabe. Ni ĉino ankaŭ nomas la lunan kalendaron la agrikultura kalendaro.De 1912, Ĉinio ekakceptis la sunan kalendaron. Oni ankoraŭ uzas la lunan kalendaron en aliaj flankoj,ekz.agrikulturo,f…

67 articles in total