Weinig les, veel zelf regelen..

Dat zijn de woorden die week 4 omschrijven. Ik heb weinig les gevolgt deze week. Komt grotendeels door mezelf. Loop achter met het artikel. Heb er een hekel aan om naar de les te gaan als ik mijn opdrachten niet op orde heb. Ik hoop dat ik me dit weekend dan ook voldoende kan motiveren om mijn artikel af te krijgen.