Nova Delhi 02    PATRO NIA

 

Patro nia el ĉieloj
Sankta estas via nomo
Venu vian regnon,
Via volo fariĝu,
En la tero kiam ankaŭ en la ĉieloj.
Donu nin hodiaŭ nian parton de pano.
Pardonu niajn kulpojn,
Kiam ni pardonus la kulpojn de niaj ŝuldantoj.
Ne lasu nin eksponitajn je malfacilaĵo
Ĉar tiel Vi elaĉetas nin el malbono.
Estu tia.

 

           PATRO NIA. Rimarku ke Jesuo ne diris 'Mia Patro' Li diris 'Patro Nia' . Patro de ĉiuj, Li metis nin en sama nivelo, sama grado de necesoj, Li  instruis nin peti por ĉiuj ne nur por ni.

            EL ĈELOJ. Ne Patro nia kiu estas en la ĉieloj, Dio estas ĉie, Li estas mastro de ĉio, de ĉieloj kaj ankaŭ de tero, Li estas limigita nenie, oni  ankaŭ povas diri 'Patro nia el ĉieloj, sed NENIAM kiu estas en la ĉielo.

             SANKTA ESTAS VIA NOMO,  ne sankta estu via nomo. Dio jam estas sankta ne dependas de nia volo. En tiu frazo hebea verbo 'kideŝi' signifas sanktigi, por Dio ne ekzistas pasinta, nuna aŭ estonta tempo. La dirmaniero 'Itkadaŝi' ŝme rabaa' Sankta estas via granda nomo; estas en la 'kadiŝi'  kiu estas preĝo uzita per funebraj judaro, kiu estas en la 'Sidur'  La libro de judaj preĝoj.

             VENU VIAN REGNON. Ne venu al ni vian regnon, hebrea preposicio rilatiĝas al dua persono el singulara "Vi" { France estas 'tu'. Angle estas  "you"} Verbo 'Ba' veni, estas en hebrea teksto en la nekompleta aŭ estonta tempo 'Tavo'. Tamen ĝi anstataŭigas 'Bo'-n  kiu estas unua persono de imperativa rilata al 'Civuj' kiu montras volon de via alveno, do venu vian regnon. Ĉi tie Jesuo instruis nin ke Dia regno venas al ĉiujn, bestaro, plantaron, ne nur al la homaro.

             VIA  VOLO FARIĜU  EN  LA  TERO  KIAM  ANKAŬ  EN  LA ĈIELOJ. Sia volo estas supera, ne dependas de nia volo. Li estas Dio de universo.

             DONU NIN  HODIAŬ NIAN PARTON DE PANO.  Ne nia tagpano, ĉar tiu dirmaniero ŝajnas ke ni petas panojn de ĉiuj tagoj por unu tago. Hodiaŭ, hebrea teksto parolas pri 'Leŝen ŝuknu' parto de pano, do ni devas peti nur parton de tiu pano kiu ni meritas.

             PARDONU  NIAJN KULPOJN, KIAM  NI PARDONUS  LA KULPOJN DE NIAJ ŜULDANTOJ. Ĉi tie estas leĝo de ago kaj reago, estas natura rikolto de nia semado. Dio ne donacas, nek punas, ĉiu rikoltas tiun kiun li mem plantis.

            NE  LASU  NIN  EKSPONITAJN  JE MALFACILAĴO. Ne diru: "Ne faligis nin je tento" La hebrea dirmaniero 'Lidej Masaa' signifas al la manoj de malfacilaĵo, ne tento.

           ĈAR TIEL VI  ELAĈETAS  NIN EL  MALBONO. Neniu estas sen Diahelpo, eĉ la malbonuloj estas helpata de Dio. AMEN estas hebrea vorto kiu signifas : Plenumu nian volon; Ke okazu laŭ nia volo. La plibona traduko mi trovis estas: ESTU TIA. Preĝo estas ligilo ke laĉiligas ulon kiun starigas el planko de pasioj al apogilo de plenumoj ligante la proksiman min, kun malproksima vi. Preĝante oni ekhavas povon por venki ĉiujn defiojn, ĉar ligita je Dio kie ĉio elvenas. Preĝu nin! Patro nia el .......