EŬTANAZIO LAŬ SPIRITA VIDPUNKTO
      

             "Kiu donus al vi la rajton antaŭjuĝi la decidojn de Dio ? Ĉu Li ne povas konduki iun al la bordo de fosaĵo, el kie Li fortiros la homon, por devigi tiun ĉi reveni al si mem kaj havi aliajn pensojn ? Kavankam la vivo de mortonto atingis sian ekstremon, neniu povas diri kun certeco, ke ties lasta venis. Ĉu la scienco neniam eraris pri tiuj antaŭdiroj ? La materialisto kiu vidas nur la korpon kaj neniel alkalkulas la animon, ne povas kompreni tiujn aferojn; sed la spiritistoj, kiu scias kio okazas post la tombo konas la prezon de la lasta penso. Mildigu la lastan suferojn tiom, kiom estos al vi eble, sed gardu vin, ke vi ne mallongigu la vivon, eĉ por  unu   minuto,   ĉar tiu   minuto povos    ŝpari   multajn   larmojn en la estonteco. "  
                                                     Sankta Ludoviko , Parizo 1860. - Prenita de La Evangelio Laŭ Spiritismo. ĉpitro 5:28
                           

             Mi legis artikolon ( "Docs") de amikino Dakŝa Grandakoro ĉi tie en Ipernity rilate al  besteŭtanazio; Kiam besto "mortas" sia spirito estas helpata por teamo de specialaj spiritoj preta por kondukti ilin al la speciala loko. Bestoj estas libera estas libera je leĝo de ago kaj reago, ili havas nenion kulpon por pagi. Eŭtanazi beston  pro vana motivo estas malmorala kaj certe kiu faras tion respondos por tio agaĉo. Se eŭtanazi beston por vana motivo estas kondamninda, eŭtanazi homaron estas plej malbona; en ambaŭ okazaĵoj estas murdo. Mi bone scias ke estas okazoj, kiujn oni povas rigardi kiel sen esperingajn, sed se oni havas nenian fonditan esperon de definitiva reveno al la vivo kaj al la sano, ĉu oni ne konas sennombrajn ekzemplojn de tio, ke en la momento ellasi la lastan spiron, la malsanulo revigliĝas kaj reakiras siajn kapablojn dum kelkaj momentoj ? Kaj kiu scias valoron de tiu momento ?

              La vivo estas donaco de Dio, kiu ŝanĝigas nin je kredituloj, ni devas esti dankemaj ĉiel por ĉiaj minutoj de niaj vivoj, dankemuloj altiras benon, vibras sanon, enhavas optimismon, komprenas aliulojn dolorojn, estas forta, ŝatas personojn kaj sentiĝas bonaj apud ĉiuj. Sen esti posedanta de  vero, mi kuraĝas doni kelkajn gvidliniojn, por pliboni profiti vivon:

- ĈIAM RIDU. Dia signalo de kereso.
- VALORU  BONON  KAJ  BELAN. Harmonio kun Dianaturo de ekzisteco.
- DISPONEBLECO . kulturi helpadon kiun produktas optimismon kaj simpation.
- ŜATI  KION  VI  FARAS. Termometro kiu montras kiom ni ŝatas nin mem.
- SCII  MALKONSENTI . Atesto de inteligento kaj respekto por aliuloj.
- ESTI  SIMPLA . Simpleco estas signalo de kontakto kun esenco de vivo .
- ĈIAM PARDONI. Pardono estas higieno kaj sano por koro.
- KURAĜIĜU  AMI. Antaŭ homara malvarmeco ami ŝanĝis agado de kuraĝa.
- KREI KAJ REKREI  AMIKECOJN. Construi karesajn ringojn, revivu kontentecojn rekreu rutinon.
       
               Pardonu min se vi ne konsentas kun kelkaj punktoj montritaj de mi, sciu malkonsenti sen malbone pensi je mi; ĉu kiel estus mondo se ni ĉiuj ŝatus samajn aferojn ?  Koran dankon por legi miajn artikolojn. Estu kun paco de Jesuo.

                                             Brigitte Noireau Monfort