02



En Esperanto estas po nur unu konjugacio kaj unu deklinacio; genroj rilatas al naturaj seksoj;el ĉiu vorto oni povas derivi formojn de dekoj da signifoj; esprimeblecoj kiel en plej riĉaj lingvoj kaj riĉan sistemon de informado en preso, en radio kaj en interreto.