Festotago

Mi dankas al ĉiuj kiuj al mi gratulas ilies festotagojn!

Mi ne havas nur unu festotagon, sed mi festas ĉiujn tagojn kiam mi disponas sufiĉajn rimedojn por vivi almenaŭ sufiĉe agrable. Mi estimas viajn kredojn, sed – vi kredu ke mia emeritsalajro estas pli ol sufiĉa por miaj vivbezonoj. Tio meritas festojn! Mi bedaŭras ĉar mi ne havas superfluan monon por disdoni, sed – mi provas disvolvi ideojn kaj solvojn por plibonigo de interhomaj rilatoj, sen perforto super korpo nek super menso, kaj de rilatoj inter homoj kaj naturo.

Tial mi al vi gratulas ĉiujn miajn tagfestojn!

Plej novan feston mi nun precipe celebras ĉe riĉe provizita manĝotablo, okaze de difekto de glacifridujo, kaj mia familio, kun parencaro, devas manĝi la tutan degelitan enhavon ke ne domaĝu.