Kelkajn malmultajn radikojn OA 9 (2007) poste oficialigis, nome:

beton-o, jam trovebla en: central/o [OA 8], poste oficialigita per [OA 9].
boac-o, jam trovebla en: sled/o [OA 8], poste oficialigita per [OA 9].
genr-o, en: cep/o [OA 8], plastr/o [OA 8] (genra), viper/o [OA 8], poste [OA 9].
iks-o, en: ekrano [OA 8] (iks-radia), poste oficialigita per [OA 9].
rotaci-o, en: riveluo [OA 8], poste oficialigita per [OA 9].
ŝtorm-o, en: tempest/o. [OA 8], poste oficialigita per [OA 9].

Krome OA 9 enkondukas du pliajn novajn kaŝitajn elementojn, nome Euklid- kaj UEA (vd. malsupre). La granda plejmulto de "kaŝitaj" vortoj el [OA 8] tamen ĝis hodiaŭ ne estas oficialigitaj, nome:
A-Ĉ
arkti-o, en: lap/o. [OA 8] Specio de arktio kun alkroĉiĝemaj globaj kapituloj (Arctium lappa).
aerostat-o, en: hangar/o. [OA 8] Granda ŝirmejo esence formita el metalĉarpenta tegmento subtenata de metalaj fostoj kaj uzata por enteni fojnon, kulturmaŝinojn, aviadilojn, aerostatojn, k.s.
agr-o.
agr-a, en: traktor/o. [OA 8] Potenca motorveturilo uzata por tiri agrajn maŝinojn aŭ ŝarĝveturilojn.
arbed-o, en: heĝ/o. [OA 8] Barilo el interplektitaj arbedoj.

Budh-o
.
budh-ism-o, en: lotus/o. [OA 8] 1/ [...]; 4/ la hinda ~o, nimfeaco, sankta signo de la budhismo (Nelumbium speciosum).

D-E
deputit-o, en: interpelaci/i. [OA 8] (Se paroli pri deputito en parlamento) publike demandi al ministro por ricevi klarigojn pri agoj de la registaro.
dipter-a, en: moskit/o. [OA 8] Komuna nomo por pikantaj dipteraj insektoj, precipe el la familio de kuledoj.

edr-o
.
plur-edr-o, en: vertic/o. [OA 8] Sekcopunkto de la du lateroj de angulo, ankaŭ se la angulo apartenas al plurlatero aŭ al pluredro.
ekvinoks-o.
ekvinoks-a, en: longitud/o. [OA 8] La angula distanco, mezurata laŭ la ekvatoro, inter la meridiano de loko kaj la origina meridiano, nome la Grenviĉa meridiano por la teraj ~oj, kaj la meridiano de la printempa ekvinoksa punkto por la ĉielaj ~oj.
elektron-o, en: elektronik/o. [OA 8] Scienco pri la fenomenoj estigataj de liberaj elektronoj kaj tekniko uzanta tiajn fenomenojn.
entjer-o, en: multiplik/i. [OA 8] Fari ~on, t.e. el du nombroj A kaj B, nomataj ~ato kaj ~anto, ricevi trian P nomatan produto; la produto P de la du entjeroj A kaj B estas la adicio de B nombroj, ĉiuj egalaj al A.
Eŭklid-o.
Eŭklid-a, en: algoritm/o [OA 9] [...] Eŭklida algoritmo, [...].

F-Ĝ
fluoresk-a, en: ekran/o. [OA 8] Surfaco, kiu haltigas diversajn radiojn aŭ substancojn, ĉu por ŝirmi kontraŭ ilia efiko (kamena ~o; iks-radia ~o el plumbo), ĉu por videbligi ilin (kineja ~o, fluoreska ~o).

glucid-o
, en: glukoz/o. [OA 8] Tipa glucido, kun dolĉa gusto, trovebla en kelkaj fruktoj (ekz. vinbero); C6H12O6; plej ofta en la sukeroj, ĝi estas komponanto de tre multaj hidrolizeblaj glucidoj.
Grenviĉ-o.
Grenviĉ-a, en: longitud/o. [OA 8] La angula distanco, mezurata laŭ la ekvatoro, inter la meridiano de loko kaj la origina meridiano, nome la Grenviĉa meridiano por la teraj ~oj, kaj la meridiano de la printempa ekvinoksa punkto por la ĉielaj ~oj.

H-Ĵ
hemisfer-o, en: Aŭstrali/o. La kontinento de la suda hemisfero okcidente de Pacifiko.
nordhemisfera, en: Azi/o. [OA 8] La nordhemisfera kontinento, kiu okcidente limas Eŭropon kaj Afrikon.
hidroliz-i, en: glukoz/o. [OA 8] Tipa glucido, kun dolĉa gusto, trovebla en kelkaj fruktoj (ekz. vinbero); C6H12O6; plej ofta en la sukeroj, ĝi estas komponanto de tre multaj hidrolizeblaj glucidoj.
K
kapacit-o, en: tonel/o. [OA 8] Unuo de volumeno, uzata por mezuri la internan kapaciton de ŝipo: la internacia ~o valoras 2,83m3.
kapitul-o, en: lap/o. [OA 8] Specio de arktio kun alkroĉiĝemaj globaj kapituloj (Arctium lappa).
kinematografi-o, en: kin/o. [OA 8] Kinematografio, filmarto.
klorofil-o, en: vegetal/o. [OA 8] Ĉiu membro de unu el la du regnoj de vivuloj, karakterizita per ĉelparietoj el celulozo, havanta la funkciojn de sinnutrado kaj reprodukto, kaj plej ofte posedanta klorofilon.
konvoj-o, en: trajn/o. [OA 8] 1. [...]. 3/ Veturilaro, kiu transportas ĉion, kion la trupoj bezonas por vivi kaj batali (= proviza veturilaro, militista konvojo, loĝistika servo).
kuled-ojkul-ed-oj, en: moskit/o. [OA 8] Komuna nomo por pikantaj dipteraj insektoj, precipe el la familio de kuledoj.
L
legumenac-oj. en: lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ la greka ~o, legumenaco uzata kiel furaĝo; [...].
loĝistik-o.
loĝistika, en: trajn/o. [OA 8] 1. [...]. 3/ Veturilaro, kiu transportas ĉion, kion la trupoj bezonas por vivi kaj batali (= proviza veturilaro, militista konvojo, loĝistika servo).
Lotofag-oj, en: lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ [...]; 2/ la nordafrika ~o, arbo el kies nigra kaj malmola ligno oni fabrikis flutojn kaj kies fruktojn manĝis la Lotofagoj, specio el zizifoj (Zizyphus lotus); 3/ [...].

M-N
makromolekul-amakro-molekul-a, en: plast/o. [OA 8] Genra nomo de makromolekulaj sintezaj materioj, transformeblaj per diversaj procedoj ordinare uzantaj varmon kaj premon.
mini-o, en: farb/o. [OA 8] Materio, ordinare likva, uzata por ŝmiri surfacon en la intenco ĝin ŝirmi aŭ ĝin kolorigi: ~o el minio; blanke~ita kradaĵo.

Nil-o
.
Nil-a, en: lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ [...]; 3/ la egipta ~o, nimfeo ankaŭ nomata Nila lilio (Nymphæa lotus, N.caerulea); 4/ [...].
nimfe-o, en: lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ [...]; 3/ la egipta ~o, nimfeo ankaŭ nomata Nila lilio (Nymphæa lotus, N.caerulea); 4/ [...].
nimfeac-onimfe-ac-o, en: lotus/o. [OA 8] 1/ [...]; 4/ la hinda ~o, nimfeaco, sankta signo de la budhismo (Nelumbium speciosum).
nitrogen-o, en: nilon/o. [OA 8] Nitrogenhava sinteza kombinaĵo, analoga al la plastoj, el kiu oni faras i.a. specon de artefarita silko.

O-P
Oceani-o, eble ankaŭ Ocean-i-o, en: Pacifik/o. [OA 8] La Oceano inter Ameriko, Azio kaj Oceanio.
ortant-o, en: reflekt/i. [OA 8] (pp surfaco de korpo) Fari, ke trafanta lumradio, sonondo k.a. ne penetru en iun surfacon, sed ŝanĝu sian direkton al direkto simetria rilate al la ortanto ĉe la trafpunkto.

pariet-o
, en: luk/o. [OA 8]. [...] 2/ en ŝipo: a) sur la ferdeko: ferdeko~o (Kp. ferdekpordo); b) ĉe la ŝeloparieto: ŝipo~o (tre ofte ronda); [...]. Ankaŭ en: vegetal/o. [OA 8] Ĉiu membro de unu el la du regnoj de vivuloj, karakterizita per ĉelparietoj el celulozo, havanta la funkciojn de sinnutrado kaj reprodukto, kaj plej ofte posedanta klorofilon.
produt-o, en: multiplik/i. [OA 8] Fari ~on, t.e. el du nombroj A kaj B, nomataj ~ato kaj ~anto, ricevi trian P nomatan produto; la produto P de la du entjeroj A kaj B estas la adicio de B nombroj, ĉiuj egalaj al A.
proviant-o, en: distribu/i. [OA 8] Disdoni al ĉiu laŭ ĝia destino: ~i leterojn, laboron, provianton.
psik-o, en: nervoz/a. [OA 8] Havanta facile eksciteblan maltrankviliĝeman psikon.

R-Ŝ
refren-o, en: kanzon/o. [OA 8] Versaĵo, plej ofte gaja, sprita aŭ moka, konsistanta el egalaj strofoj finiĝantaj per refreno kaj destinita esti kantata.

selekt-i
, en: bred/i. [OA 8] 1. [...]. 2. Plibonigi kulturformojn de plantoj kaj bestoj produktante novajn per krucado aŭ selekto.
speci-o, en: cep/o. [OA 8] Legomo, specio el la genro ajlo, kulturata por sia bulbo (Allium cepa). lap/o. [OA 8] Specio de arktio kun alkroĉiĝemaj globaj kapituloj (Arctium lappa). lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ [...]; 2/ la nordafrika ~o, arbo el kies nigra kaj malmola ligno oni fabrikis flutojn kaj kies fruktojn manĝis la Lotofagoj, specio el zizifoj (Zizyphus lotus); 3/ [...].
svis-o
svis-a, en: [OA 8] II.A.RIM.II. federacio (svisa federacio).

T-Z
televizi-o, en: televid/i. [OA 8] Vidi per televizio.

UEA, en: kod/o [OA 9] 1 [...]. 2 Kodaĵo: poŝta kodo; UEA-kodo; [...].

valv-o, en: fac/o. [OA 8] Ordinare, ebena parto de surfaco de objekto, limita de pli-malpli difinita figuro; ~o de glitvalvo, de martelo, de amboso, de osto.

zizif-o, en: lotus/o. [OA 8] Nomo de pluraj vegetaloj, nome: 1/ [...]; 2/ la nordafrika ~o, arbo el kies nigra kaj malmola ligno oni fabrikis flutojn kaj kies fruktojn manĝis la Lotofagoj, specio el zizifoj (Zizyphus lotus); 3/ [...].

Ĉu la Akademio fine ordigas tion? Demandu ĝin! Kiel vi povas kontakti ĝian prezidanton, prof. Christer Kiselman, vi legu tie ĉi.

----

Noto: Klarigon de la mallongigoj uzataj en la listo vi trovas en Berlina Komentario pri la Vortaro Oficiala de Esperanto (BK) - Ĉiuj Fundamentaj kaj Oficialaj lingvo-elementoj kun komentoj kaj klarigoj. Berlino 2014.