La listo baziĝas sur la Berlina Komentario pri la Vortaro Oficiala (BK 2014-01 en formo de pdf). BK listigas ĉiujn ĉ. 5000 vort-elementojn de la Fundamento kaj la Oficialaj Aldonoj kaj komentas ilin, ekz. indikante la unuan trovlokon, trovlokoj de variaĵoj k.t.p.

Pro etikedoj pri fakoj kaj temoj (ekz. {GEO} geografio, {NOM} propraj nomoj, {RELI} religio, k.t.p.) tia listo estas rapide farebla. Inter la kapvortoj troveblas nur geografiaj, ĉefe landnomoj, krome kelkaj religiaj nomoj. Pliaj nomoj, kiuj tamen ne estas oficialaj, estas kaŝitaj en la difinoj, ekz. en OA 8 (1974) kaj OA 9 (2007). Tiel en la difino de la vorto longitudo [OA 8] troveblas la toponimo Grenviĉ- (Grenviĉa meridiano), en la difino de algoritmo [OA 9] la persona nomo Eŭklid- (Eŭklida algoritmo). Tiuj "kaŝitaj", neoficialaj nomoj ne estas konsiderataj en la sekva listo. La malunueca prezento (ekz Afrik/o kun oblikva streko, sed Alĝerio sen streko) estas la oficiala formo, kiel prezentas ĝin la Akademio.

1. Geografiaj nomoj (toponimoj)

Afrik/o. [OA 8] La kontinento sude de Eŭropo. — A. Africa, F. Afrique, G. Afrika, H. {es} Africa {legu: África}, I. {it} Africa, P. {pt} Africa {legu: África}. {GEO} — [Beau] Afrique. [EG 2].
Alĝerio [OA 8] {GEO} — [Beaufront, L’Espérantiste 8-9/1898, p. 92-100]. [EG 2] Algerien.
Amerik/o. [OA 8] La kontinento inter Atlantiko kaj Pacifiko, konsistanta el tri partoj: Norda, Centra kaj Suda Amerikoj. — A. America, F. Amérique, G. Amerika, H. {es} América, I. {it} America, P. {pt} America {legu: América}. {GEO} — [Beau] Amerik(o), Amérique. [EG 2] Amerika.
Atlantik/o. [OA 8] La oceano inter Eŭropo kaj Ameriko. — A. Atlantic, F. l’Atlantique; G. Atlantik, Atlantischer Ozean; H. {es} Atlántico, I. {it} Atlantico, P. {pt} Atlântico. {GEO}
Aŭstrali/o. [OA 8] La kontinento de la suda hemisfero okcidente de Pacifiko. — A. Australia, F. Australie, G. Australien, H. {es} Australia, I. {it} Australia, P. {pt} Austrália. {GEO} — Aŭstralio [OA 8] — Rim.: Aŭstralio aperas kaj en la listo de difinitaj vortoj kaj en la sendifina listo de landnomoj en OA 8.
Azi/o. [OA 8] La nordhemisfera kontinento, kiu okcidente limas Eŭropon kaj Afrikon. — A. Asia, F. Asie, G. Asien, H. {es} Asia, I. {it} Asia, P. {pt} Asia {legu: Ásia}. {GEO}
Birmo [OA 8] {GEO} — [Rhodes 1908, 516]: Burmah, Birmo, Birmanujo. [EV 1923] {ne ĉe Z.}.
Bolivio [OA 8] {GEO} — [Rhodes 1908, 515]: Bolivia, Bolivio.
Brazilo [OA 8] {GEO} — Kp. Lingva Respondo 1911 [Pri la nomoj de landoj]: Respondo 47, Oficiala Gazeto, III, 1911, p. 291.
Brit/uj/o [OA 9]. 1 Insulo en Eŭropo, inter Francujo kaj Irlando. 2 Regno, kiu inkluzivas Britujon 1 kaj Nord-Irlandon. Internacia landokodaĵo: GB. {GEO} — [Bat 1891] Benjamin Britain - nomata iafoje Malgrand-Britain por diferenco de Grand-Britujo (Great Britain). [EG 1] [EG 2] Britannien.
Ekvadoro [OA 8] {GEO} 0899fjh
Gvatemalo [OA 8] {GEO} — [EV 1923].
Gvineo [OA 8] {GEO} — [FK 1903]: Li veturas sur italaj ŝipoj en Malgrand-Azion, Anglujon, Portugalujon, al la bordo de Gvineo [FK 88]. {Tri pliaj trafoj}. Sed senkompare la plej rimarkindaj loĝejoj estas tiuj, kiujn konstruas la {termitoj} „Termes fatalis“, speco, vivanta en Gvineo kaj aliaj partoj de la Afrikaj bordoj de maro ... [FK 210]. [EV 1923]. {E-isto 1892: Gvin/uj/o}.
Irako [OA 8] {GEO} — [PIV 1970] {ne ĉe Z}.
Irano [OA 8] {GEO} — [EV 1923] {ne ĉe Z}.
Irlando [OA 8] {GEO} — [MV]. [EG 2] Irland.
Islando [OA 8] {GEO} — [MV]. [Beau] Islande. [EG 2] Island.
Israel/o. [OA 9] Ŝtato en okcidenta Azio, ĉe Mediteraneo, sude de Libano, fondita en 1948. Internacia landokodaĵo: IL. [OA 9] Noto: Kromnomo por Jakob estis Izrael(o), laŭ kiu oni nomas la antikvan popolon Izrael(o) aŭ la antikvajn hebreojn Izraelidoj, ekzemple en la Esperanta Biblio. {GEO} — [PIV 1970] Israel/o = Izraelio. — Rim.: Kp. La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo [FE 36.13].
Japan/uj/o. Lando en orienta Azio, insuloĉeno inter Pacifiko kaj la Japana Maro. Internacia landokodaĵo: JP. {GEO} — [EG 2] Japan.
Kanado [OA 8] {GEO} — Lingva Respondo 1911 [Pri la nomoj de landoj]: „Kanado“, vd. ĉe Brazilo.
Kostariko [OA 8] {GEO}
Kubo [OA 8] {GEO} — [E-isto 1/1893].
Libano [OA 8] {GEO} — Rim.: 1. Tiel en la 1﷓a memstara eld. 1908 de la Psalmaro (antaŭe jam publikigita en La Revuo vol. 1, 1906-1907) laŭ la rusa Ливан, pola kaj franca „Liban“ kaj germana „Libanon“. En la Londona Biblio 1926 tamen ŝanĝita al Lebanon’ laŭ la angla „Lebanon“: 5. La voĉo de la Eternulo rompas cedrojn, La Eternulo rompas la cedrojn de Lebanon. 6. Li saltigas ilin kiel bovidon, Lebanonon kaj Sirjonon {t.e. la Monto Ĥermono} kiel bubalidon [Ps. 29.5-6]. Celita estas la montaro, ne la samnoma ŝtato (kp. „Lebanono kaj Sirjono“). Dum multaj lingvoj distingas inter lando kaj montaro nur per aldono de „monto“ aŭ „montaro“ (Mont-Liban | Mount Lebanon | Libanongebirge | Ливанский хребет | Liban (góry) en Esperanto oni tial nun devas distingi per du vortoj „Libano“ (lando) kaj „Lebanono“ (monto-ĉeno). 2. Plia trafo en La Rabistoj 1908, 17 (1-a akto, 2-a sceno), aperigite antaŭe en la Revuo vol. I (1906-1907) p. 390. Ankaŭ tie la montaro estas celita: „Poste tuj la Turkojn for el Azio, dum la fero estas ankoraŭ varmega, - haki cedron sur la Libano, konstrui ŝipojn ... (Jetzt frisch mit den Türken aus Asien, weil's Eisen noch warm ist, und Cedern gehauen aus dem Libanon, und Schiffe gebaut ...). 3. [Rhodes 1908, 521]: Lebanon, Libano (en la librofina ĉapitro „Geographical Names“).
Liberio [OA 8] {GEO} — [GD].
Libio [OA 8] {GEO} — [FK]: Lib’uj’o.
Maroko [OA 8] {GEO} — [EdE]. [IntScRev] La tero kaj geologia historio de Maroko [IntScRev 3-a jaro 1906, p. 51].
Mediterane/o. [OA 8] Granda maro, fermita inter Eŭropo, Afriko kaj Azio. — A. Mediterranean, F. Méditerranée, G. Mittelmeer, H. {es} Mediterráneo, I. {it} Mediterraneo. P. Mediterrâneo. {GEO}. — Rim.: Ĉe Kabe 1910 „Meza Maro“ (en la artikolo pri „glacio“: la Meza Maro neniam glaciiĝas).
Meksiko [OA 8] {GEO} — [Rhodes 1908, 523]: Mexiko (city) Meksiko; (land) Meksiklando. — Lingva Respondo 1911 [Pri la nomoj de landoj]: „Meksiko“, vd. ĉe Brazilo.
Nederlando [OA 8] {GEO} — [almenaŭ ekde 1909]. Rim.: Kp. Holand/uj/o E-isto 8/1893.
Nikaragvo [OA 8] {GEO} — [GD]
Pacifik/o. [OA 8] La Oceano inter Ameriko, Azio kaj Oceanio. — A. The Pacific; F. le Pacifique; G. der Stille Ozean {en 2012 malofta}, der Pazifik; H. {es} el Pacífico; I. {it} il Pacifico; P. {pt} o Pacífico {kvankam uzata en frazoj, la artikolo “o” ne estas deviga en la citado de la nomo}. {GEO} — [Rhodes 1908]: Pacific, Pacifiko.
Pakistano [OA 8] {GEO} — [GD].
Panamo [OA 8] {GEO} — [P~a E-isto 4/1894] [GD].
Paragvajo [OA 8] {GEO} — [E-isto 10/1893]. [FK 1903]: Kolonio komunista de Aŭstraliaj elmigrantoj estas nun fondata en Paragvajo. ... La registaro de Paragvajo fordonis al la kolonianoj por ĉiam spacon da tero ... La spaco da tero, donita de la Paragvaja registaro estas tre fruktoporta ... [FK 187].
Peruo [OA 8] {GEO} — Perulando [LR 18 A, let. al Fruictier (1902), O.V. p. 426]. [EG 2] Peru.
Polinezio [OA 8] {GEO}
Sirio [OA 8] {GEO}
Sudano [OA 8] {GEO} — [Rhodes 1908, 527] Sudan, Sudan’o, Sudanlando.
Tunizio [OA 8] {GEO}

2. Religiaj nomoj

Eden’ [OA 1] * Eden | Eden | Eden | эдемъ, рай | eden, raj. {RELI} {NOM} — [Beau] Eden.
Epifani-o [OA 2.1] {RELI} — [EG 2].
Evangeli’ [OA 1] * Evangile | Gospel | Evangelium | евангеліе | ewangielja. {RELI} — [Beau]. [EG 1].
Eŭkaristi-o [OA 2.1] {RELI} — [Beau]. [EG 1] Eucharistie.
Providenc’ [OA 1] * Providence | Providence | Vorsehung | Провидѣніе | Opatrzność. — [Kabe].
Jesu’ [OA 3.2] {en} Jesus | {fr} Jésus | {de} Jesus | {es} Jesus | {pt} Jesus | {it} Gesu | {pl} --- {traduko mankas}. {RELI} — [Beau]. — Rim.: Antaŭparolo de Z al la 5-a eld. de FK, Junio 1907: „... ne estas mirinde, ke en {FK} troviĝas kelkaj vortoj ..., kiuj ne en ĉiuj lokoj sonas absolute egale (ekzemple: Jesuo kaj Jezo ...).“ La formo „Jesuo“ tamen ne troveblas en FK.