En la diskut-forumo "ade-diskuto@yahoogroups.com" kelkaj diskutantoj per simplaj referencoj al la Fundamento kaj aliaj oficialaj tekstoj montris, ke pluraj Akademianoj nek sufiĉe konas la Fundamenton, kiun ili laŭofice promesis protekti, nek aplikas ĝin, sed staras ekster aŭ eĉ kontraŭ ĝi. Post kiam iuj Akademianoj ĝisoste ridindigis sin per faka nekompetenteco, la Akademio urĝis siajn membrojn, ke ili ne plu partoprenu en diskutoj en la propra diskut-listo.
Ne sufiĉis: Jam fariĝis tro evidente por pli ol 180 legantoj, kiel senhelpaj kelkaj el nia "lingva elito" estas pri eĉ plej bazaj faktoj. En dua paŝo la "Akademio" nun fermis la diskut-forumon. La sciigo troviĝas en ĝia retejo.

Jen traduko:

Akademio (Ak.): "La listo ekestis en la jaro 2000. Komence de februaro 2014 ĝi havis 188 membrojn, kio ŝajnas esti granda grupo por bezonata forumo, sed reale partoprenis dum la lastaj monatoj nur tri aŭ kvar personoj en la interŝanĝoj."

Per la alvoko bojkoti la propran diskutejon kaj la buŝumojn por Akademianoj, la Ak mem kaŭzis, ke fine estis malmultaj diskutantoj (tamen estis pli ol 3 au 4). Nun ĝi uzas tion kiel argumento por fermi la malŝatitan diskutejon.

Ak.: "Kelkaj misuzis la liston per kopiado de longaj tekstoj el konataj, publikigitaj libroj."

Temis pri citaĵoj el la Statuto de la Akademio, el la Fundamento kaj el Lingvaj Respondoj de Zamenhof, ĉiuj denove kaj denove ignoritaj de diversaj Ak-anoj.

Ak.: "Ofte oni senbezone kopiis antaŭajn leterojn kaj tiel dissendadis longegajn mesaĝojn."

Nu klare, kaj tial oni devas fermi diskutejon, ĉu?

Ak.: "Aperis multaj insultoj, kiuj neniel povas esti parto de akademia diskuto."

Oni montris per konkretaj referencoj, ke Ak-anoj lezas siajn promesojn esti fidelaj al la Fundamento kaj pro tio trompas la esperantistojn. Ke trompisto ne ŝatas esti nomata trompisto kaj nomas tion insulto, ne estas surprizo.

Ak.: "Mi [t.e. prezidanto Kiselman] kun malĝojo kaj bedaŭro konstatas ke la listo ne funkcias kaj ke ĝi ne servas indan celon por la listanoj. Tial la kvarkapa estraro de AdE [t.e. Kiselman, Dasgupta, Moon, Corsetti] decidis fermi ĝin."

Inda celo estis montri al la esperantistoj, kiuj Ak-anoj estas malfidelaj al la Fundamento kaj al la Statuto de la Akademio kaj pro tio maldignaj je la honora ofico de Akademiano.
Al ili nepre apartenas la sekretario Renato Corsetti, unu el la "kvarkapa estraro", dum Brian Moon kontraŭstatute fariĝis Akademiano: Li simple ne havas la kvalifikojn preskribitajn de art. 10 de la Statuto.

Malagrabla farso de grupeto, kiu estas for de "aŭtoritata lingva institucio" de Esperanto kiel la Tero de la Suno.

Kiu volas daŭrigi diskuton pri Fundament-konforma Esperanto povas fari tion en la Ipernity-grupo "Lingvaj demandoj de Esperanto".