La aŭtoro: Boris Kondratjev

Pri la aŭtoro ne ekzistas artikolo en Vikipedio (! ĉu eble estas pli grave Cramer-ume kverelaĉi pri -io/-ujo tie?). Li naskiĝis la 1-an de majo 1960 kaj ekstudis Esperanton aŭ­todidakte en 1974 laŭ­ la menciita vortaro de E. Bokarev. Ekde 1982 li aktive partoprenas en la esperantista vivo. En 1995 li estis membro de la peterburga junulara klubo Blankaj Noktoj kaj vicprezidanto de la societo Espero. Ekde 1992 li kunlaboras en Ruslanda Esperantisto kaj en Rusa Esperanto-Asocio (REA) [1], poste en la rusa periodaĵo La Ondo de Esperanto [2]. Liaj esperantologiaj artikoloj aperis en diversaj gazetoj rusaj kaj alilandaj.

De 1997 Kondratjev laboris pri GVER. Unuajn planojn ĝisdatigi la Bokarev-vortaron li baldaŭ lasis fali: "Ja en ambaŭ Bokarev-vortaroj [5] abundegas eraroj kaj malĝustaĵoj, mankas multaj necesaj vortoj (...). Kaj en ambaŭ vortaroj tre malmultas ekzemploj kaj klarigoj. Laŭ mi, tiuj vortaroj povas servi nur kiel suplemento por PIV: komence oni povas uzi ilin, sed poste nepre devas konsulti PIV-on au alian seriozan vortaron."[4]

Por povi dediĉi multe da tempo al la vortaro, li lasis "konstantan" laboron kaj laboris kiel gardisto en iu firmao [3]. Lia tuta laboro okazis ... permane sur papero! Impreso de la manuskripto donas la fotoj en la retejo "Peterburga Info". Iel tamen multaj rusaj bonvoluloj sukcesis fari el tio tre modernan, belaspektan kaj bone strukturitan vortaregon, senkoste elŝutebla el la reto.

La vortaro: GVER

Kiam ĝi unuan fojon estis publikigita en elektronika formo (libro ĝis nun ne ekzistas), ne klaras al mi. La retejo indikas kiel unua dato de alŝuto majo 2006. Ĉiukaze ĝi estas konstante ĝisdatigita, lastan fojon 2010-05-03.

Instalo por Vindozo (aŭ Palm) okazas duŝtupe. Unue oni devas instali la senkostan tekst-legan programon Mobipocket Reader, poste elŝuti iun el la vortaro-versioj, kiel (nur ruse) klarigita tie ĉi. Nu, pro mia tre baza kono de la rusa mi ne longe klopodis kompreni la tekston, sed simple klakis kelkfoje - kaj tute senprobleme, "blinde" funkciis, eĉ por kvazaŭ-analfabeto pri rusa kaj komputiloj kiel mi.

En la vortara inform-paĝo vi trovos multajn ekran-bildojn, kiuj donas ideon pri la detal-riĉo de la vortaro, tiel ke mi tie ĉi limigas min al unu sola plia foto. Mi invitas vin, foje kompari la liniojn pri maĉa ĝis Madagaskaro, kiujn mi hazarde elektis en mia artikolo pri la Borkarev-vortaro, kun la samaj ĉe Kondratjev - la progreso kaj plibonigo en la esperanta parto tuj okulfrapas (pri la rusaj tradukoj mi bedaŭrinde neniel povas juĝi). Agrable por mi estas la multaj kaj saĝaj referencoj al simil-sencaj vortoj, ekzemple ĉe maĉ-tabako al fum-tabako kaj snuf-tabako. Krom laŭ Esperanto-vortoj ankaŭ eblas serĉi laŭ rusaj vortoj. Tiel ekzemple la serĉo je флю́гер prave sendas al kaj ventflago kaj ventmontrilo.

Mia unua impreso estas, ke la Kondratjev-vortaro staras tute digne apud grandaj vortaroj de aliaj lingvoj. Sed - kompreneble - tion kompetente prijuĝi devus iu, kiu daŭre uzas ĝin. Antaŭdankon pro viaj impresoj!

-----------------

[1] Laŭ­ Ruslanda Esperantisto 1995. No 2 (ĝisdatigita).

[2] Vd. ekzemple la rubrikon "Konstantaj kunlaborantoj" en LOdE 2006:3.

[3] Forumo sur e-Novosti 2003.

[4] Citaĵo el REG laŭ esper-rus.

[5] "ambaŭ Bokarev-vortaroj": Presita (postmorte) aperis nur la parto Esperanto-Rusa (1974, senŝanĝe 1982 kaj postaj); alidirektan parton Rusa-Esperanta Bokarev ne povis fini antaŭ sia morto. Eble Kondratjev ankaŭ referencas al la diversaj eldonoj de Bokarev Esperanto-Rusa (?).